28.09.2015
Dalies dzīvībā!

Latvijas Sarkanā Krusta viens no mērķiem ir popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību Latvijā, ka arī piesaistīt donorus, lai nodrošinātu asinis cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas.

Bezatlīdzības asins donoru kustība nozīmē tiešu iedzīvotāju līdzdalību veselības aizsardzībā. Visā pasaulē to nodrošina asins dienesti sadarbībā ar Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un ar valsts materiālo atbalstu. Katra valsts nodrošina savus iedzīvotājus ar asinīm un to preparātiem. Tādēļ jāciena bezatlīdzības asins donors kā vienīgais unikālais tās avots. Bezatlīdzības asins donors ir valsts nacionālā bagātība. 

Asins donoru kustība ir cilvēku augstākā solidaritātes un humānisma izpausme, tā kalpo arī veselas tautas audzināšanai (donors – vesels cilvēks), augstu morāles principu ieaudzināšanai. Savukārt, asins donoru kvalitāte ir uzskatāma par vispārēju tautas veselības rādītāju. Latvijā pēc medicīniskām indikācijām aptuveni 7% interesantu saņem atteikumu kļūšanai par donoriem.

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja aicina novada jauniešus sākot no 18 gadu vecuma piedalīties Valsts Asinsdonoru centra izbraukuma DONORU DIENĀ Valkas kultūras namā ceturtdien, 1.oktobrī no plkst.10.00 līdz 13.00.

Neaizmirstiet mājās pasi un konta numuru! Samaksa par pusdienām EUR 4,27 + brokastis.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.