27.12.2017
Tiek īstenots projekts “PROTI un DARI!”

Valkas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Tas norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Laika posmā līdz 2017.gada decembrim projektā iesaistījušies 6 mērķa grupas jaunieši no Valkas novada.

 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”. Mēs piedāvājam tev apgūt jaunas prasmes un iemaņas, iegūt personīgo mentoru, saņemt konsultācijas no speciālistiem, paviesoties uzņēmumos kā arī daudzas citas interesantas un noderīgas aktivitātes.

 

Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie programmas vadītājas Andas Kušķes (e-pasts; anda[punkts]kuske[uz]gmail[punkts]com vai mobilais 28300964).

 

Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.