26.04.2014
Valcēnieši 4. Jauniešu Saeimā

25.aprīlī Rīgā, Saeimas namā sanāca 4. Latvijas Republikas Jauniešu Saeima. Šogad starp 100 gudrajām galvām bija 2 valcēnieši –  Valkas Jauniešu domes biedrs Germans Ļebezovs un Valkas Jauniešu domes prezidents Vilmārs Vesingi, kurš bija arī Saeimas prezidija loceklis. Jauniešu Saeimas deputāti tiek iebalsoti Saeimā, iepriekš izvirzot savas idejas, kur par tām varēja nobalsot tiešsaistē.

 

Dienas kārtība bija maksimāli pielīdzināta īstās Saeimas darba kārtībai. No rīta norisinājās pirmā sēde, kurā tika apstiprināti visi deputātu mandāti un komisiju sastāvi, kuriem bija jāstrādā pie 4 deklarāciju izstrādes. Priekšlikumus deklarācijām deputāti varēja iesniegt norādītajā laika posmā pirms Saeimas sanākšanas. Nākamās divas stundas tika pavadītas 4 Saeimas komisijās, kuras strādāja pie deklarāciju izstrādes un pilnveidošanas. Pēc pusdienām un Saeimas prezidija sēdes, deputāti sanāca uz otro sēdi. Sēdes kārtībā bija visu četru deklarāciju izskatīšana un debates. Debatētāji no sākuma bija kūtri, tomēr uz beigām tie aktivizējās un sēde krietni pārsniedza tai ieplānoto laiku. Rezultātā tika pieņemtas četras deklarācijas. Jauniešu Saeima ir ļoti vērtīga pieredze ik vienam, kas tajā iesaistās, jo tiek gūts tiešs skatījums uz deputāta ikdienu – gan kā notiek sēdes Saeimas zālē, gan kā notiek darbs Saeimas komisijās. 4. Jauniešu Saeimas izstrādātās deklarācijas tiek nodotas attiecīgajām Latvijas Republikas Saeimas komisijām kā jauniešu priekšlikumi un viedoklis.

Vairāk informācijas: http://www.jauniesusaeima.lv  ; http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima

Videosižeti par 4.Jauniešu Saeimas darbu: https://www.youtube.com/watch?v=iCeqLAbT0Hk ; https://www.youtube.com/watch?v=1fsZ1jcI9qU

 

Informāciju sagatavoja Vilmārs Vesingi

Foto - Ernests Dinka un Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

 

 

jauniesi
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.