26.02.2014
Valcēnieši piedalās Eiroreģiona „Pleskava - Livonija” Latvijas jauniešu sekcijas kopsapulcē

Šī gada 20.februārī Balvu novada muzeja telpās notika Eiroreģiona „Pleskava- Livonija” Latvijas jauniešu sekcijas kopsapulce, kurā tikās 22 Eiroreģiona novadu pārstāvji – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas, Kārsavas, Ludzas, Ciblas, Valkas, Alūksnes novada jaunieši un novadu koordinatori. Latvijas jauniešu sekcija tika izveidota 2013.gada maijā, kad Apē notika pirmā Latvijas jauniešu sekcijas kopsapulce, kurā tika ievēlēta jauniešu sekcijas valde – Alise Matule – valdes priekšsēdētāja, Romina Meļņika, Madara Jeromāne un Juris Vorkalis – valdes locekļi. Šīs tikšanās laikā tika iecelta jauna valdes priekšsēdētāja – Madara Jeromāne.


Dalība Eiroreģionā ir iespēja katram jaunietim paplašināt savu draugu un paziņu loku starptautiskā un valstiskā mērogā – organizējot kopīgas aktivitātes, sadarbojoties un realizējot kopīgas idejas.


Kopsapulces iesākumā jauniešus uzrunāja Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” izpilddirektors Juris Annuškāns, kam sekoja Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas speciālistes sadarbības jautājumos, ilggadējas projektu vadītājas Vinetas Zeltkalnes prezentācija par jauniešu projektu iespējām Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” un projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”, kuru  atbalsta Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonds.


Sanāksmē tika nolemts izstrādāt un līdz 30.aprīlim iesniegt projektu programmā „Erasmus+” – Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās novirzienā, lai piesaistītu līdzekļus savu ideju īstenošanai, sadarbības veicināšanai gan starp Latvijas Eiroreģiona novadu jauniešiem, gan sadarbojoties ar Igaunijas un Krievijas jauniešiem.


Nākošā jauniešu tikšanās tiek plānota šī gada 13. un 14. martā Alūksnes bērnu un jauniešu centrā, kur tiks izstrādātas projekta idejas, 2014.gada aktivitāšu plāns, kā arī Igaunijas un Krievijas jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens pie Latvijas jauniešiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.