05.12.2017
Aicina uz Kārķu simtgades kalendāra un ekspozīcijas atvēršanu

9. decembrī pulksten 11.00 Kārķu tautas namā notiks Kārķu simtgades ekspozīcijas un kalendāra atvēršana, kas veltīts dzimtām, kuras pagastā dzīvo četras, piecas un vēl vairāk paaudzes.

 

2017. gada vasarā un rudenī projekta “Brīvības garša vakar, šodien, rīt” ietvaros Kārķos veiktas daudzas ekspedīcijas, uzkrāts bagāts foto un digitālu ierakstu materiāls.

 

Šobrīd Kārķu pagastā dzīvo 659 iedzīvotāji. Vairāk nekā pussimts ģimeņu te dzīvo vismaz trīs paaudzēs. Gandrīz visas ģimenes, kuras Kārķos dzīvo vairāk nekā sešās paaudzes, atzīst - tālos senčos ir igauņi.  Pārsteidzoši ir arī tas, ka šeit joprojām mīt daudz cilvēku, kuri savā dzīvesstāstā var rakstīt – dzimis Kārķos, Kārķu slimnīcā.

 

Mēs esam pateicīgi visiem iedzīvotājiem, kuri ļāva ielūkoties dzimtu albumos, tādējādi atklājot jaunus notikumus un līdz šim nezināmus faktus pagasta vēsturē. Kalendārā ir 12 mēneši, tāpēc no plašā materiālu klāsta izvēlējāmies 12 dzimtas ar stiprām saknēm un kupliem zariem. Kārķos ļoti daudzas ģimenes savstarpēji saprecējušas, itin bieži ir situācijas - kaimiņi ir arī radi. Piedaloties projektā, ģimenes pārstāv vairākas dzimtas, kuru saknes un zari savijušies. Lai mēs spētu pagriezt laika ratu atpakaļ, pie senajām fotogrāfijām ir pievienots 2017. gadā uzņemts foto ar to pašu vietu un pat personu vai viņa pēctečiem.

           

Kārķu simtgades kalendārs ir apliecinājums - viss mainās - laiki, paaudzes, politiskās iekārtas, pārvietošanās līdzekļi, apģērbi, mode, darba rīki, vide, ainava, taču nemainīgas vērtības ir ģimene, dzimta, kas ikvienam dod spēku darboties.

       

Paldies fotogrāfam Aigaram Lapiņam, fotogrāfiem un maketētājiem Andai Jēkabsonei un Andžam Pilskalnam, vēsturniekam Mārtiņam Vesperim un bibliotekārei Ingai Bāliņai par palīdzību faktu apkopošanā, pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam par Kārķu simtgades kalendāra ideju – iemūžināt mūsu pagasta patiesās vērtības paaudžu pēctecību - fiksējot senus mirkļus, šā brīža situācijā. Projekts īstenots Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.   

                                                                             

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja

Sandra Pilskalne

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.