22.07.2013
Ērģemes peldvietas atklāšana ar teatralizētu uzvedumu un ballīti

Sestdien, 27.jūlijā ap plkst.16.15 (pēc kapu svētku dievkalpojuma Ērģemes kapos) tiks atklāta jaunizveidotā Ērģemes peldvieta. Pasākumu kuplinās pagasta pašdarbnieku jaunās paaudzes iestudēts teatralizēts uzvedums „Pie sapņu fejas”. Tā kā peldvietas labiekārtošanas darbi vēl turpinās, aicinām savām ērtībām ņemt līdzi paklājiņus sēdēšanai zālājā. Pēc dievkalpojuma uz peldvietu kursēs transports.

 

Plkst.22.00 turpat peldvietā būs ballīte kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”. Ieejas maksa: ziedojums peldvietas labiekārtošanai (soliņu iegādei un apgaismojuma ierīkošanai).


„Peldvieta izveidota projekta „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā” ietvaros. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 07.03.2013. pieņēma lēmumu par iepriekšminētā projekta (Nr.12-09-LL03-L413201-000013) apstiprināšanu  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) Lauku attīstības programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts atbilst biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 1.rīcībai “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.


Hokeja laukuma izbūves un peldvietas labiekārtošanas būvdarbus veic SIA „Valkas meliorācija”. Projekta kopējās izmaksas 24200 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 20000 LVL, tai skaitā publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) ir 18000 LVL vai 90 % no attiecināmām projekta izmaksām,” skaidro Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.

 

Papildus informācija

Turnas tautas nama vadītāja Līga Krama, 26419724.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.