11.07.2017
Ikviens vidzemnieks aicināts pieteikt ainavas un dabas objektus

Līdz 15. jūlijam ikviens vidzemnieks aicināts pieteikt ainavas, kuras raksturo ne tikai Vidzemi, bet ir arī atzīstamas par kultūrvēsturiski nozīmīgu mantojumu, ar kuru lepojušies jau mūsu senči un par kurām būtu jāsaglabā liecības arī nākošajām paaudzēm.

 

Nav noslēpums, ka ainavas ar gadiem mainās, tāpēc jo īpaši svarīgi fiksēt katra reģiona ainavu dārgumus, kādi tie ir šobrīd, veidojot Latvijas ainavu dārgumu krātuvi.

 

Uz 10.jūliju iedzīvotāji kopumā pieteikuši 200 Latviju raksturojošas ainavas, no kurām 45 ainavas pieteiktas Vidzemē. Saņemtie pieteikumi apkopoti un šobrīd pieteiktas šādas Vidzemes ainavas – Viktora Ķirpa Ates muzejs, Alūksnes ezers ar cepurītes salu un Tempļa kalns Alūksnē, Zaubes Augšezers Amatas novadā,  Ķiruma ezers, Vecates parks un Salaca, Rencēnu muiža Burtnieku novadā, Cēsu pils parks, Bākūža kalns, Jumurdas ezers un Rūdolfa Blaumaņa muzejs Ērgļu novadā, Dižakmens un Gauja Jaunpiebalgā, Spriņģu iezis Līgatnē, Lubānas evanģēliski luteriskā baznīca, tilts pār Aivieksti, Bezdelīgu klintis Mazsalacā, Raunas Evanģēliski luteriskā baznīca, Tanīskalns un Brīvības piemineklis Raunā, launkalnes muiža Smiltenes novadā, Ķoņu kalns un Naukšēni, Kaņepju dižozols Strenču novadā, Celīškalns, Lugažu muižas parks Valkas novadā, Zāģezers, Putraskalns un estrāde Valkā, stāvie krasti Valmierā, Lejas Kaibēni un Kalna Kaibēni, Alauksta ezers Vecpiebalgā. 

 

Projekta koordinatore Vidzemē Dace Laiva norāda: “Esam priecīgi, ka salīdzinoši vidzemnieki ir visaktīvākie, pieteikumu skaita ziņā esam pagaidām pirmajā vietā, tomēr bažīgu rada tas, kas pieteikto ainavu sarakstā neredzam nevienu Vidzemē līdz šim jau zināmu kultūrvēsturiski nozīmīgu dabas objektu/ainavu. Gribu aicināt vidzemniekus sarosīties, jo neesam pieteikuši ne Zvārtes iezi, ne Gaiziņkalnu, ne Cēsu pili, ne Burtnieku ezeru, ne Āraišu pili – šie ir tikai daži no mums visiem jau zināmajiem Vidzemes lielākajiem ainavu dārgumiem. Varbūt esam pieņēmusi pašu par sevi saprotamu, ka šādi objekti nav jāpiesaka, vai ka kāds tos jau pieteicis – esiet aktīvi un piesakiet jūsuprāt skaistākās ainavas. Dubults neplīst.” Atgādinām, ka ekspertu komisija un iedzīvotāji varēs balsot tikai par tām ainavām, kuras būs pieteiktas – tikai 10 no katra reģiona tiks iekļautas Latvijas ainavu dārgumu krātuvē. Visērtāk ainavu dārgumus pieteikt tiešsaistē www.ainavudargumi.lv (attēls nav obligāts).

 

Jau stāstījām, ka Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un  plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””.

 

Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

 

Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā – ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģions

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.