11.09.2020
Kārķos dejotprieks un labdarība pulcē vairāk kā pusotra simta dejotāju

Sestdien, 5.septembrī Kārķu Dabas koncertzālē notika koncerts “Laima – mūža licējiņa”, ar kuru Kārķu tautas nama deju grupa “Vēl ziedam” atzīmēja savas pastāvēšanas 10. gadadienu. Saule, dejasprieks, dzīvesprieks, satikšanās prieks,  skaisti un romantiski deju raksti un muzikālie pavadījumi, krāšņi tērpi,  un visam pāri labestība – tā var raksturot šo pasākumu un dienu Kārķos. Pasākumā piedalījās 17 deju kolektīvi, kas bija ceļu mērojuši no dažādām Latvijas vietām:

 

 • Valmieras pensionāru biedrības senioru deju kolektīvs “Atvasara”, vad. Valija Birzgale  
 • Zelta rudens -  Valkas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Zelta rudens ”, vad. Zaiga Purne
 • Alūksnes kultūras nama senioru deju kolektīvs “Sidraba pavediens”, vad. Nellija Slišāne
 • Gaujienas kultūras nama senioru deju grupa “Sinda”, vad. Ženija Daudziete
 • Balvu kultūras un atpūtas centra senioru deju kolektīvs “Atvasara”, vad. Lūcija Jermacāne
 • Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru deju grupa “Tonuss”, vad. Lūcija Jermacāne
 • Ozolkalnu novada Ānes tautas nama senioru deju grupa “Čaukstenes”, vad. Lauma Zeltiņa
 • Mazsalacas kultūras nama dāmu deju grupa “Minnas”, vad. Inguna Korņejeva
 • Mazsalacas novada Sēļu tautas nama dāmu deju grupa “Reveranss”, vad. Inguna Korņejeva
 • Rūjienas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Dzīga”, vad. Ilze Lippe
 • Smiltenes novada Brantu pagasta dāmu deju grupa “Vējiem līdzi ”, vad. Ausma Laganovska
 • Vijciema tautas nama senioru deju grupa "Vijolītes”, vad. Ženija Daudziete
 • Strenču kultūras nama senioru deju grupa “Madaras”, vad. Ženija Daudziete
 • Smiltenes pagasta senioru deju grupa “Smiltesele”, vad. Ženija Daudziete 
 • Pārgaujas novada Stalbes tautas nama deju grupa “Papardītes”
 • Deju grupa "Kurpes” no  Rīgas, vad. Iveta Polavina
 • Kārķu tautas nama senioru deju grupa “Vēl ziedam”, vad. Dace Pieče

 

Paldies Kārķu tautas nama un deju grupas “Vēl ziedam” vadītājai Dacei Piečei un viņas vadītājam kolektīvam par uzņēmību pulcēt tik daudz kolektīvu un par iniciatīvu sadarbībā ar biedrību “Ugunspuķe” vākt ziedojumus, veltot koncertu bijušās Kārķu skolas skolotājas Lienes Babres (Skruodes) dvīnīšu Alberta un Krišjāņa veselības uzlabošanai. Paldies visiem, visiem par atbalstu – deju kolektīviem no visas Latvijas, skatītājiem, Kārķu pagasta pārvaldei un tiem, kuri Lienes Babres ģimeni atbalstīja ziedojumu ieskaitot kontā.

 

Pavisam kopā savākti ziedojumi 1330,00 eur, tajā skaitā – 1000,00 eur pasākuma laikā un pēc tā, 330 EUR ieskaitīti biedrības “Ugunspuķe”kontā. Visi šie ziedojumi nodoti ģimenei, kura ir pateicīga ikvienam par atsaucību un atbalstu.Lai pasākums ikviena sirdī ielietu gaišu sajūtu, paldies par ieguldīto darbu koncerta vadītājai skolniecei Elizabetei Borovkovai, skaņu operatoram Jānim Dreimanim, Tatjanai Ārei, kura sagaidīja katru kolektīvu ar īstu prieka un humora devu, kapelai “Senās skaņās” par lustīgu muzicēšanu pēc koncerta, paldies saimniecei Ilonai Veidemanei par gardo zupu!

 

Tautā ir teiciens – jāizēd katls, lai saule spīd. Gardā zupa tika izēsta līdz pēdejai karotei, saule spīdēja dabā un joprojām spīd ikviena sirdī! Ja jums ir iespēja un vēlaties atbalstīt Lienes Babres ģimeni, aicinām ziedojumus ieskaitīt kontā LV45HABA0551003564636

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Pilskalne

Deju grupas "Vēl ziedam" 10 gadu jubilejas pasākums (S.Pilskalne; D.Pieče)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.