04.06.2014
Apbalvos vizuālo darbu konkursa “Jāņa Cimzes Dziesmu rota” laureātus

7.jūnijā plkst.12.00 notiks vizuālo darbu konkursa “Jāņa Cimzes Dziesmu rota” noslēguma pasākums. Pēc reģistrēšanās un nelielām uzkodām, konkursa dalībnieki aicināti aplūkot Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīciju "Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus - 20.gs. sāk.".

 

Plkst.13.00 - konkursa izvērtējums un svinīga laureātu un dalībnieku apbalvošana. Noslēgumā  -  Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursa „Jāņa Cimzes Dziesmu rota” izstādes  apskate  Valkas Mākslas skolā un Valkas kultūras namā.

 

Atzīmējot skolotāja, latviešu mūzikas darbinieka Jāņa Cimzes 200 gadu jubileju, Valkas Mākslas skola sadarbībā ar Valkas novada domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru, rīkoja Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursu „Jāņa Cimzes Dziesmu rota” ar mērķi – rosināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautasdziesmām un tautasdziesmu apdarēm, apzināt savas nacionālās kultūras bagātības un iepazīt J.Cimzes muzikālo mantojumu, veicināt bērnu un jauniešu radošu pašizpausmi. Konkursā tika aicināti piedalīties profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņi vecumā no 9 līdz 18 gadiem.

 

16.maijā   Valkā  žūrijas komisija, kuras  sastāvā bija docente, Mg.art ILZE LĪBIETE, LMA profesors PĒTERIS  POSTAŽS , Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte ILZE  KUPČA   un mūsu pašmāju eksperti  Valkas novada  domes Izglītības kultūras sporta un jaunatnes lietu nodaļas  Izglītības un kultūras daļas vadītājs  AIVARS IKŠELIS,  Valkas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā igauņu plūsmā  MARGI VEHI, izvērtēja iesniegtos darbus..

 

46  Latvijas novadu Mākslas skolas konkursam iesūtījušas  465 bērnu darbus – gleznojumus, zīmējumus un grafikas, kas radīti  iedvesmojoties no   latviešu un cittautu koru dziesmu krājumā „DZIESMU ROTA” publicētām J.Cimzes  latviešu tautas dziesmu apdarēm.

 

KONKURSA REZULTĀTI

 

Darbi būs apskatāmi Valkas kultūras namā un Valkas Mākslas skolā līdz augusta beigām.

 

Papildus informācija: Valkas Mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.