30.09.2014
Noslēdzies J.Cimzem veltītais domrakstu konkurss

27.septembrī Valkas novadpētniecības muzejā, vēsturiski J.Cimzes vadītā draudzes skolotāju semināra ēkā, notika J.Cimzem veltītā domrakstu konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Cimzes māsa, kuras lomā bija iejutusies muzeja speciāliste Ligita Drubiņa. Pasākumu atklāja Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Unda Ozoliņa, kura sirsnīgā uzrunā sveica konkursa laureātus. Vērtēšanas komisijas vārdā sveicienus bija atsūtījusi Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte, arī LU doktorante Rūta Jirgensone. Uzrunu teica Latvijas Nacionālās bibliotēkas Komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Signe Valtiņa, Raunas vidusskolas skolotāja Inese Lāce, Valkas ģimnāzijas skolotāja Ruta Kriviņa. Laureātus un viņu skolotājus apbalvoja domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, kurš izteica arī interesantu priekšlikumu – konkursantiem iesūtīt darbus rokrakstā, tā atklājot savas personības šķautnes. Konkursantu darbi glabāsies Valkas novadpētniecības muzejā.

 

Pēc pasākuma 1.daļas laureāti apskatīja muzeja ekspozīciju, kurā ir daudz vērtīgu, senu mūzikas instrumentu. Skaists bija  mirklis, kad 1.vietas ieguvējs Zigurds Teikmanis, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas 2.kursa audzēknis, iepriecināja klātesošos ar muzikālu sveicienu. Konkursanti nolika ziedus J.Cimzes atdusas vietā un apmeklēja dvīņu pilsētu Valkas un Valgas skaistākās vietas, kā arī abas pilsētas no putna lidojuma, no 25 metru augstā Lugažu baznīcas torņa. 27.septembrī ir ievērojamās dzejnieces Velgas Kriles dzimšanas diena, tāpēc konkursa dalībnieki pabija arī pie viņas kapa, tā netieši ievadot dzejnieces 70.dzimšanas dienas gadu. J.Cimzem veltītais konkurss bija izsludināts 2012.gadā, lai aicinātu piedalīties Latvijas vidusskolu/ ģimnāziju 10.-12.klašu skolēnus, vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus. 3.vietu konkursa vērtēšanas komisija piešķīra Nikolajam Orlovam un Renāram Ronim, 2.vietu Norai Vanagai, taču pirmo vietu žūrija piešķīra Zigurdam Teikmanim. Atzinības rakstus saņēma Elīna Grandāne, Monta Vernava, Sintija Šuvalova, Marta cimdiņa, Dārta Lozda, Alise Mozga, Jevgēnija Obodņikova, Andrejs Serebrjakovs, Nellija Čertova, Veronika Antaine un Elīna Fridvalde.

Konkursu organizēja Valkas novada dome un domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

 

Teksts - Diana Magone

 

Foto - Rolands Rastaks

Noslēdzies J.Cimzem veltītais domrakstu konkurss
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.