14.08.2014
Valkā notiks J. Cimzem veltīta konference - lasījumi

26. augustā, Valkas pilsētas kultūras namā notiks J.Cimzes 200.jubilejas gadam veltīta konference “Skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi”. Konferences diena iesāksies ar Piemiņas brīdi pie J.Cimzes atdusas vietas, kur vārdus teiks Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas profesore, vadošā pētniece Aīda Krūze un Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības kultūras daļas vadītājs Dr.oec Aivars Ikšelis. 11.00 Kultūras namā notiks konferences atklāšana, kur uzrunu teiks Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un IKSJ nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. Lasījumu pirmajā daļā uzstāsies gleznotāja, grāmatu ilustrētāja un Latvijas Mākslinieku savienības valdes locekle Lilija Dinere, kura stāstīs par J.Cimzes 200 jubilejas gadam veltītās pastmarkas tapšanu.

 

Turpinājumā ar koncertlekciju “Ko neatradīsim Cimzes mantojumā?: Mūzikas instrumenti tautas tradīciju un kristietības mijiedarbības kontekstā” klātesošos pagodinās Latvijas Universitātes profesors Valdis Muktupāvels. Ar dzejas mirkļiem lasījumus papildinās Valkas novada literārās apvienības biedre Zane Brūvere. Konferences otrajā daļā, kas sāksies 12.50 dzirdēsim Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas profesore Dr.paed., vadošā pētniece Ivetas Ķesteres pētījumu “Jānis Cimze Eiropas pedagoģijas kontekstā”, ko referēs profesore Aīda Krūze. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras asociētā profesore Dace Medne stāstīs par Jāņa Cimzes ideju laikmetīgumu, savukārt LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas docente Ligita Stramkale stāstīs par Cimzes devumu mūzikas pedagoģijas attīstībā. Turpinājumā Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta vadošā pētniece Alīda Zigmunde referēs par jaunatradumiem par Cimzes dzimtu.

 

Lasījumus noslēgs pētījums “JĀŅA CIMZES SKOLOTĀJU SEMINĀRA NOZĪME IGAUŅU NACIONĀLAJĀ KUSTĪBĀ. BIOGRĀFISKA PIEEJA”, ar kuru uzstāsies Tallinas Universitātes Igaunijas pedagoģijas arhīvs un muzejs, doktorants, arhivārs un fondu glabātājs Vadims Rouks un Tallinas Universitātes Izglītības zinātņu institūta docente Marija Tilka. Par lasījumu ideju un koncepciju stāsta viens no pasākuma organizatoriem – Aivars Ikšelis: “Valkas rudens lasījumu ideja ir, ka garīgums jārada un jākopj pašiem. To mērķis - pulcēt mūsu izcilākos domātājus un darītājus, zinību dēstītājus un pētniekus ar apzināto sakņu spēku pagātnē un vīzijām nākotnē. Vienkopus līriķus, romantiķus un pragmatiķus. Uzdevums ir veicināt, apvienot šīs mūsdienu garīgās pasaules ideju bagātības, tā iekustinot mūsu domāšanu un izjūtas plašākās dimensijās. Uzpildot sevi kā vērtīgāko pasaules trauku, lai tad dotu veldzēt slāpes saviem audzēkņiem. Iedvesmot visus interesentus jauniem sasniegumiem un nebaidīties izplest iedvesmu spārnus. Šai lasījumu jauntradīcijai būtu jādod iespēja ikvienam palūkoties uz pasaules domas ideju pārpilnību no neierastākiem skatupunktiem.”.

 

Lasījumus organizē Valkas novada dome sadarbībā ar Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociāciju un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

 

KONFERENCES PROGRAMMA

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.