31.03.2016
Uz izstādi – konkursu Limbažos aizceļo divi Valkas novada laureātu darbi

Uzsākot gatavošanos Latvijas valsts simtgadei, Valsts izglītības satura centrs rosināja interešu izglītības vizuālās un vizuāli-plastiskās mākslas pulciņu pedagogus aktivizēt savu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un, popularizējot labās prakses piemērus interešu izglītībā, lai sekmētu kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā. Izstrādātie metodisko materiālu darbi tiek iesniegti izstādei – konkursam. Konkursa tēma – “Manas mājas”.

 

Metodisko darbu izstāde – konkurss notiek divās kārtās – 1. kārta novados, savukārt 2. kārta – kultūrvēsturiskajos novados. 1. konkursa kārtai iesniegtos darbus izvērtēja Valkas novada BJC “Mice” izveidota vērtēšanas komisija.

 

Uz kultūrvēsturiskā novada izstādi – konkursu, ko organizē Limbažu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, tika izvirzīti Ērģemes pamatskolas skolotājas Guntas Pavārniekas darbs “Mājas” un Ozolu pamatskolas skolotājas Ligitas Ziemiņas darbs “Manas mājas arhitektūra un detaļas”.

 

No 1. līdz 15. aprīlim Vidzemes novada izstādei – konkursam iesniegtie darbi apskatāmi Limbažu Bērnu un jauniešu centrā.  

 

 

 Informāciju sagatavoja Tija Bērtiņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.