15.01.2015
Valkas novadā gatavojas Latvijas simtgadei

14.janvārī Valkas novada domē notika pirmā Latvijas simtgadei veltītā darba grupas sanāksme. Tajā domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kā arī pašvaldības izglītības un kultūras jomas pārstāvji diskutēja un apmainījās ar idejām par Latvijas simtgades sagaidīšanu un tai veltītajiem pasākumiem Valkas novadā.

 

Vents Armands Krauklis sanāksmē pauda, ka, gatavojoties nozīmīgajai jubilejai, Valkā vērienīgākais pasākums varētu būt tieši Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes dibināšanas simtgade 2017.gadā, kam būtu jākļūst par vienu no centrālajiem simtgadei veltītajiem pasākumiem Latvijā.

 

"Faktu par padomes dibināšanu Valkā pagājušajā gadā sabiedrībai atgādināja Kārļa Ulmaņa pieminekļa uzstādīšana pilsētas centrā, taču vēl arvien tā nozīmīgums nav ticis pienācīgi novērtēts", norāda V.A.Krauklis. Pašvaldība domā, ka informāciju par vēsturisko faktu noteikti vajadzētu iemūžināt monumentālā objektā. 2017.gadā dome organizētu arī starptautisku zinātnisko konferenci, kurā tiktu šķirtas vaļā tieši šīs vēstures lappuses.

 

Ir zināms, ka 1917. gada beigās Valkā dibinātā latviešu partiju politiska un sabiedriska organizācija – Latviešu Pagaidu nacionālā padome (LPNP) pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Tāpat 1918.gada novembrī Valkā tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams publiski deklarēt Latvijas valsts neatkarību, kas arī tika izdarīts 1918.gada 18.novembrī Nacionālajā teātrī Rīgā. “Valka ir neatkarīgās Latvijas valsts idejas šūpulis, un Valkas loma neatkarīgās Latvijas valsts tapšanā nav īsti līdz galam novērtēta," jau agrāk norādījis Vents Armands Krauklis.

 

Arī Valkas novadpētniecības muzejā plānota jauna ekspozīcija par Latviešu Pagaidu nacionālo padomi.

 

Viens no oriģinālākajiem pasākumiem simtgades gaidās būtu V.A. Kraukļa ierosinātais “Neiespējamais skrējiens”, kas notiktu jau šī gada 14.novembrī. Distances garums pirmajā sacensību gadā būtu 98 km, un tas ar katru sacensību gadu kļūtu garāks par vienu kilometru. Skrējiena dalībniekiem atraktīvā veidā būs iespēja iepazīties ar Valkas novada vēsturi, jo Valka ir pilsēta, kur sākas Latvija – gan ģeogrāfiskā, gan vēsturiskā izpratnē.

 

Valka nes Latvijas kultūrnācijas veidotāja Jāņa Cimzes vārdu. Sagaidot Latvijas simtgadi Valkā un godinot izcilo pedagogu, 2016.gadā pašvaldība rīkos vērienīgu pasākumu – Starptautisku koru konkursu ar vērienīgu koncertu.

 

Savukārt 2018.gadā pašvaldība plāno organizēt Lāčplēšu mazmazbērnu salidojumu, kurš simbolizētu paaudžu sasaisti, uzsverot nacionālo jautājumu un atgādinot vēsturiskos notikumus. Atminoties Latvijas Brīvības cīņas, pasākumā godinās Ziemeļlatvijas brigādes piemiņu. Sanāksmē Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece uzsvēra, ka mūsdienās tieši bērnos un jauniešos ir jāveicina pašapziņa un nacionālā apzināšanās - ka pats visu vari un dari. Mūsdienās, kad jauniešu enerģija koncentrējas interneta vidē, ir svarīgi spēt viņus izraut ārā no šīs pseidorealitātes. Vents Armands Krauklis uzskata, ka pasākumiem, kurus pašvaldība organizēs, lai jauniešus ieinteresētu par vēsturi, jābūt gana interesantiem, lai tie uzrunātu jauno paaudzi, protams, aktivitātēs iesaistot arī pašus jauniešus.

 

Sporta un jaunatnes daļas vadītāja Kristīne Karole informēja, ka jau 1. Valkas novada Jauniešu forumā, kas notika pagājušā gada rudenī, jaunieši bija pašvaldībai iesnieguši idejas, ko vēlētos īstenot Latvijas apaļajā jubilejā.

 

Darba grupas sanāksmē izkristalizējās arī kāda gana oriģināla ideja – Putru vārīšanas sacensību organizēšana leģendām apvītajā Putras kalnā, kas varētu aizsākties jau 2016.gadā un ar laiku varētu izvērsties par tradīciju. Pasākuma mērķis būtu atdzīvināt tautā sen aizmirstas receptes, radīt gluži jaunas, kā arī vienkārši popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

 

Valkas novada mājaslapā tiks izveidota speciāla Latvijas simtgadei veltīta sadaļa, kurā katrs iedzīvotājs varēs sekot līdzi pašvaldības īstenotajām aktivitātēm. Tāpat mājaslapā ir plānots arī izveidot atsevišķu vēstures sadaļu, kurā būtu koncentrētā veidā aprakstīta Valkas novada vēsture, kā arī cildināti novada dižvīri un sievas, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu ne tikai novada, bet visas nācijas attīstībā. Pašvaldība uzskata, ka ir jāuzstāda piemiņas plāksnes arī tiem novadniekiem, kuri Latvijas neatkarības vārdā ir zaudējuši savas dzīvības.

 

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.