11.01.2017
Kārķu tautas namā apskatāms Valkas Mākslas skolas mazāko audzēkņu veikums – vienotā izstāde

No šā gada 9. janvāra Kārķu tautas namā aplūkojama Valkas Mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņu radošo darbu izstāde “Laimīgu Jauno Gadu!”. Jau rudenī Valkas novada iedzīvotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem bija iespēja aplūkot skolas mazāko audzēkņu veikumu vienotā izstādē, skolas izstāžu zālē par tēmu – dzīvnieki. 

Šoreiz atskats uz mācību pusgadā paveikto tiek sniegts Kārķu  pagasta iedzīvotājiem u.c.  Izstādes darbu autori – mazie kārķēnieši - GABRIELA MIEZE, LAUMA LAPSA, RAINERS PIEČIS, RAINERS VĪKSNA, RAIVO  SZOSTAKS vēlas iepriecināt savus vecākus un citus mākslas interesentus Kārķos un Valkas novadā ar krāsainu, emocijām bagātu  zīmējumu, gleznojumu un veidojumu retrospekciju.

Sagatavošanas klases audzēkņi skolā apgūst pirmās iemaņas šādos mācību priekšmetos kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija un veidošana. Audzēkņiem  līdz 9 gadu vecumam skola jāapmeklē vienu reizi nedēļā. Šajā laikā bērniem tiek  radīta iespēja apgūt pirmās iemaņas  zīmēšanā un izmantot tās dažādās tehnikas mācību uzdevumu realizēšanā, pilnveidot sevi apgūstot krāsu pasauli, kā arī iemācīties prasmīgi pielietot līmi, sķēres un apgūt kompozīcijas pamatlikumus, arī radoši darboties darbs materiālā – veidošanā ar plastalīnu.

Paldies visiem, kas atbalsta mazos māksliniekus. Šī izstāde ir kā atskaite par padarīto! Paldies par veiksmīgu sadarbību, paldies audzēkņu vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem, īpaši skolas direktorei BAIBAI SMANEI, pagasta pārvaldes un tautas nama darbiniekiem. 

Lai Jums visiem veiksmīgs un LAIMĪGS JAUNAIS KRĀŠŅĀ GAIĻA GADS!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas Mākslas skolas skolotājas

Skaidrīte Bondare un Daiga Soloveiko

Mākslas skolas mazāko audzēkņu veikums – vienotā izstāde
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.