03.05.2016
Paldies Kārķu Meža dienu dalībniekiem un atbalstītājiem!

Jau 13 pavasarus Kārķos tiek pacelts Meža dienu karogs. Ar katru gadu šis pasākums iegūst arvien lielāku popularitāti un dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām, šogad tajā piedalījās rekordliels skaits – 517 piereģistrējušies dalībnieki.  Pasākums tiek papildināts ar jaunām aktivitātēm.

 

Pirmā diena

Zinības, dabas un kultūrvēstures pērles kaimiņu pagastā Ērģemē un ceļa Ziemeļu stīga malās, Kārļa Kazāka dziesmu valdzinājums

 

 Kārķu Meža dienas šogad norisinājās divas dienas. Pirmajā dienā notika izglītojošs seminārs mājturības skolotājiem – kā bērnus rosināt darīt praktiskas lietas. Pēc tam semināra dalībnieki devās uz “Jaunrozēnu” māju, kur iepazinās ar saimnieces Mārītes Kalniņas vectēva muižas galdnieka Ādolfa Tentera darbarīku kolekciju un visus gaidīja gardas pusdienas kārķēniešu gaumē. Pēcpusdienā Kārķos ieradās vairāk nekā 70 nakšņotāju, lai pievienotos vakara ekskursijai uz Ērģemi. Paldies biedrības “Ērģemes bruņinieku pils” valdes priekšsēdētājam Jānim Biezajam un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Kramam par interesanto ekskursiju, dziesminiekam Kārli Kazākam, kura dalība jau kļuvusi par Kārķu meža dienu neatņemamu sastāvdaļu.

 

Otrā diena

Pasākuma atklāšana un paveiktais 20 darba objektos

 

30.aprīļa rīts sākās ar Kārķu himnu un Meža dienu karoga pacelšanu, kas bija uzticēts pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam un Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam. Pasākuma vadītājs Māris Grigalis, kurš kā no rīta izkāpa no kučiera vadītās droškas, tā līdz vēlai pēcpusdienai spēja nenogurstoši noturēt skatītāju uzmanību. Šogad darbi notika 20 objektos un paveikts ļoti apjomīgs darbs – iestādītas 2000 priedes un egles, 200 bērzi, uzbūvēts niedru namiņš bebru vērošanai un laipa uz namiņu, sakopts Ķires krasts, uzbūvēta zvēru kafejnīca, uzliktas 14 informatīvas zīmes dižkokiem, dižakmeņiem un Spiģu alai, sakopta pirmās Kārķu skolas vieta un uzlikta informatīva zīme, izlikti 14 putnu būri, savākti atkritumi Valka – Rūjiena ceļa malās, pagasta centrā iesēts zāliens un  arboristu komanda sakopusi koku vainagus. Visas dienas garumā darbojās Zaļā koka darbnīca Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētāja Viļņa Kazāka vadībā.

 

Aktīva atpūta un garda maltīte

 

Pēc darba bija kopīga garda maltīte saimnieces Maijas Karnītes un viņas palīgu gatavota, to bija iespējams baudīt klausoties grupu “Rumbas kvartets”, kas arī vakarā ballē pulcēja ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Netrūka arī pārsteigumu, tajā skaitā EP deputāta Arta Pabrika klātbūtne pasākumā, skaistā Apsīša (tēlā iejutās Arta Pūpola) vārdu saspēle ar Māri Grigali, laimīgo ciparu izsole, Lielās Grozu izstādes apbalvošana u.c. Ļoti azartiski noritēja Koka auto sacensības, kuru dalībnieki bija no dažādām Latvijas vietām. Visas dienas garumā bija iespēja izbaudīt alpīnisma atrakcijas. Par visu nav iespējams uzrakstīt, vislabāk ir piedalīties!

 

Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!

 

Lai tas viss notiktu, vislielākais paldies ir dalībniekiem un pasākuma atbalstītājiem. To var salīdzināt ar skudru pūzni, kur katra skudriņa dara savu, bet tikai kopīgi veidojas pūznis. Kārķu pagasta pārvalde saka paldies atbalstītājiem: Valkas novada domei (priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis), Latvijas Valsts meži (prezidents Roberts Strīpnieks), akciju sabiedrībai “Latvijas Finieris” (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektore Sandra Bērziņa), Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA “Mārupes siltumnīcas” (valdes locekļi Kristīne Brunovska, Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš),), SIA Valdis (valdes locekle Kristīne Švolmane), SIA “Arvore” (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA “A.G.V.” (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA “Vārpas 1”, SIA “Latvijas preces” (dibinātājs Vents Armands Krauklis, SIA “KL Retail” (valdes loceklis Kristaps Lūsis), alus darītavai “Valmiermuiža”, zemnieku saimniecībai “Dambīši”, zemnieku saimniecība Kalnstrīķi 1, SIA “Ligumss autoserviss” (valdes priekšsēdētājs Māris Stalis), zemnieku saimniecībai “Kalnstāles” (Mirdzai un Jānim Porīšiem), piemājas saimniecībai “Mierkalni” (Guntai un Dainim Pēterēniem), piemājas saimniecībai “Saulieši” (Ditai Kalniņai), Vilnim un Kārlim Kazākiem, Druva Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Sandra Strazda mežistrādes brigādēm, Arturam Bērziņam, Marekam Ziediņam, Edmundam Veinbergam, Jānim Miezim par palīdzību dažādos praktiskos darbos. Paldies arī par atraktīvu pasākuma vadīšanu Mārim Grigalim, Kārķu tautas nama pašdarbniekiem, skolai, mazpulcēniem, studentiem, skolniecei Ilzei Skrastiņai un māksliniecei Maijai Kaimiņai par Meža dienu – 2015 logo, Lindai Ābelei un Ralfam Gavrilovam par dzejoļiem. Paldies saimnieču komandām Maijas Karnītes un Ivetas Blankas vadībā. Paldies arī Valkas, Palsmanes, Vijciema un Kārķu mazpulkiem, Naukšēnu skolēniem, Valkas AWARD kustības jauniešiem, Apes un Sikšņu skolu skolēniem un skolotājiem, visiem skolotājiem – Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, Normundam Prazņicānam, Aivaram Magonem, kuru vadībā tapa koka automašīnas, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, medību klubam “Kārķi” par zvēru pēdu konkursa sagatavošanu. Paldies ikvienam, kurš mēroja ceļu uz Kārķiem. Paldies visiem, viesiem, kuri darbos, materiāli un domās atbalstīja pasākumu. Strādājot plecu pie pleca, rodas kopības sajūta un atbildība par paveikto. Atsauksmes liecina, ka paveiktais nevienu neatstāj vienaldzīgu. Viss notiek par prieku dabai un cilvēkiem!

 

KOKA AUTO SACENSĪBU REZULTĀTI

 

Pēteris Pētersons un Sandra Pilskalne

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.