27.12.2018
Zvārtavas pagasta pasākumi decembrī

2018.gada ziema atnākusi nemanot, klāt gada skaistākie svētki - Ziemassvētki. Laiks, kad mēs visi domājam gaišas domas, daram labus darbus, vēlam laimes, gaidam brīnumus un paši tos radam. Tā notiek arī pie mums Zvārtavas pagastā. 


Lai aicinātu uz savu Mierkalna tautas namu apmeklētājus, esam cītīgi gatavojušies.
Amatniecības iemaņu apguves centrā Mierkalnā pašdarbnieki paši izcepa smilšu mīklas cepumus un gardas pašgatavotās piparkūkas, vārīja Zvārtavas pļavās lasītu zāļu tēju, lai pirms mēģinājumiem uzņemtu enerģiju un spēkus.

 


22.decembrī Mierkalna tautas namā notika koncerts "Reiz Ziemassvētkos," kurā piedalījās Zvārtavas pagasta amatierkolektīvi un Gaujienas pagasta sieviešu, vīru vokālie ansambļi un līnijdeju grupa. Kopīgi izdziedājām, izdejojām ziemas melodijas un ieklausījāmies flautas skaņās. 


Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā - gan dalībniekiem, gan tiem daudzajiem skatītājiem, kas atradu laiku, lai atnāktu uz mūsu koncertu.

 


27.decembrī tiksimies vēl ar mazākajiem pagasta iedzīvotājiem Rūķu eglītē.Visiem novēlu - sapņojiet, ticiet, uzdrošinieties! Lai visu vēlmju piepildījums Jaunajā 2019.gadā!

 


Paldies Zvārtavas amatierkolektīvu dalībniekiem par uzticēšanos un kopā būšanu! 

 


Lai kopā mums izdodas - Dagnija Pakalne. 

 

 

Zvārtavas pagasta pasākumi decembrī (S.Vērzemniece)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.