30.11.2017
Aizvadītie kultūras pasākumi Zvārtavas pagastā

Tā nemanot ir pienākusi ziema, kādam sen gaidīta, kādam ne tik vēlama, bet tomēr, rudens ir noslēdzies. Arī Zvārtavas pagastā ir uzsnidzis sniegs, viss mierīgs un kluss, tāpēc ir pienācis laiks mazliet ieskatīties tajā, kas ir norisinājies Zvārtavas pagastā, un ko nu zvārtavieši paguvuši paveikt kultūras jomā.

 

Septembris bija īpašs ar klasiskās mūzikas pasākumu Mierkalna tautas namā. Koncertā „Emociju virpulis” piedalījās Diana Bistere, Jurģis Marcinkevičs, Viktorija Pakalniece. Tika izpildītas gan operu ārijas, gan vokālā kamermūzika. Pie klavierēm - lieliskā koncertmeistare Veronika Rinkule.

 

 

Oktobris ne tikai krāsoja koku lapas viskošākajās krāsās, bet arī tautas namu. 14.oktobrī norisinājās viens varenkrāsains pasākums – Lilitas Ikales modes skate. Tā ir mākslinieces otrā kolekcija un šogad jauno kolekciju pirmajiem interesentiem bija iespēja vērot tieši pie mums Mierkalna tautas namā. Pasākumā „Rudens kokteilis” bija iespēja vērot 10 dažādus uznācienus, katram bija sava doma, ko māksliniece bija iedarinājusi savos tērpos. Pasākumu papildināja arī eksotisko deju grupa no Valmieras „Haidar” un Gaujienas amatierteātris. Jāmin, ka „Lilita Ikale un Modes dāmas” viesojās arī Turnas tautas namā un Drustu tautas namā, šogad ir plānots arī būt Valkā un nākamgad Vijciemā.

  

 

 

Lazdukalna saieta namā 28.oktobrī norisinājās amatierteātru salidojums, kas notiek jau vairākus gadus. Šogad piedalījās amatierteātri no Alūksnes, Balviem, Rēzeknes, Gulbenes, Lubānas, Viļakas un no Valkas novada, sagatavojot skečus, par pavārmākslu un visu, kas saistās ar ēdienu pagatavošanu, jo tāda bija šī gada tēma. Valkas novadu pārstāvēja mūsu Zvārtavas pagasta amatierteātris „Latviānis” ar humoristisku skeču „Kēkss”.

 

 

11.novembrī Zvārtavas pagastā norisinājās Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Kā jau katru gadu pulcēšanās notika pie Lielā karoga, iededzot lāpas un svecītes, tālāk ceļš ved uz Aumeistaru kapiem, kur godinām mūsu varoņus. Šogad dziesmotus sveicienus sūtīja arī Vilmārs Miglavs.

 

  

 

 

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, Mierkalna tautas namā norisinājās koncerts „Ar dziesmu Latvijai”. Dziesmotus sveicienus sūtīja Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vad. D. Pakalne), Plāņu jauktais vokālais ansamblis (vad. J.Tēraudkalne). Svētku sajūtu tautas namā radīja ne tikai iedegtās svecītes, svinīgās uzrunas un dzeja, bet arī viesi Ance Pakalne, jauna, talantīga meitene, kas ar flautas skaņām - skatītājiem lika smaidīt, kā arī Alise Ozola, kas ar ģitārspēli un spēcīgu, patīkamu balss tembru atdzīvināja pasākuma apmeklētājus. Paldies, ikvienam dalībniekam un apmeklētājam, par kopīgo sveicienu mūsu Latvijai!

 

   

 

    

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Zeme

Mierkalna tautas nama vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.