19.04.2017
Noslēgusies Amatniecības iemaņu apguves centra telpu atjaunošana Zvārtavas pagastā

SIA "MJ Eirobūve" ir pabeigusi amatniecības iemaņu apguves centra telpu atjaunošanu Mierkalna tautas namā ELFLA projekta “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, projekta Nr. 16-09-AL12-A019.2202-000002 ietvaros. Ir uzsākta amatniecības iemaņu apguves centra labiekārtošana. Ar Valkas novada domes finansējumu aprīkota virtuves telpa un ar iedzīvotāju līdzdalību turpinās centra labiekārtošana.

Projekts ir īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

Projekts “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā” tika īstenots laikā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada aprīlim.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 16903.61, tai skaitā ELFLA finansējums ir EUR 15213.25 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 1690.36 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Teksts: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Foto: Evija Zeme, Mierkalna tautas nama vadītāja

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.