21.05.2018
Paldies par dalību un atbalstu Meža dienām Kārķos!

Kārķu 15. Meža dienas ir noslēgušies, taču nekas jau nav beidzies -turpinām apkopot foto, video materiālus, paveikto un kaldinām jaunas ieceres.

 

 

Paveikto varam uzskaitīt ciparos – pasākumā piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku, darbs ritēja 21 objektā, taču par visu vislabāk runā darbu apjoms un pozitīvās emocijas, kas gūtas Kārķu Meža dienu laikā. Paveiktais Meža dienu talkas laikā - izbūvēta Meža vingrotava, jaunas laipas, rekonstruēts Meža telefons jeb varētu teikt – tapis jauns modelis, nojaukta savu laiku nokalpojusi veļas žāvētava pie Mājas Nr.6, nomazgāti baznīcas logi, izzāģēti krūmi un sakopta Liģukroga dižliepa, Veckārķu pils apkārtne, skolas mežiņš, tautas nama parks, sakopta aleja un uzstādīta informatīva zīme “Irbīšu” saimnieka Jāņa Ampermaņa mājvietā, kurš bija klāt pie valsts dibināšans šūpuļa – viņš bija viens no 38 vīriem, kurš   piedalījās Latvijas proklamēšanas pasākumā 1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālā teātrī, “Tūžu” aleja papildināta ar 3 liepām, kas turpmāk būs zīmīgi koki – stādīti Latvijas simtgadē, iestādīti pūpoli pagasta centrā, netālu no upes, jo Lieldienu laikā jau vienmēr katram gribas savu pūpolzaru, arboristi sakopa koka vainagus ceļmalas liepu rindai pie “Spaļiem”, kā arī izzāģēja bīstamos zarus lielajiem kokiem “Spaļu” alejā un gar pašvaldības rekonstruējamo ceļu pie “Tūžiem”, lasīti atkritumi gar ceļu malām un pirmo reizi notikusi akcija “ķemmēsim mežus” – vākti atkritumi Latvijas valsts mežu teritorijā Vellu mežā.  Viļņa Krasovska meistardarbnīcā, darbojoties diviem brīvprātīgiem palīgiem, par godu gada dzīvniekam vāverei tapa soliņš ar vāveri, zaļā koka darbnīcā studentu un Viļņa Kazāka vadībā radošums izpaudās lidmašīnās, kas tapa no knaģiem un saldējuma kociņiem un ikvienā izstrādājumā, kas tika izgatavoti darbnīcās. Visu paveikto pat uz papīra neuzrakstīt, taču šogad īpaši bija tas, ka ļoti daudz cilvēki nāca jau iepriekš ar ierosmēm, idejām par darba objektiem, kā arī paši piedāvāja gan materiālu, gan darba atbalstu pasākumam.

 

Ar lielu azartu aizvadītas VII koka auto sacensības Kārķos, 45 koka auto konkurencē veiksmīgākie:

1.klase (līdz 1m)

1.vieta Nils Pauls Ozols, Niklāvs Saulītis (N.P.O.N.S.) 6.95 m, Rūjienas vidusskola

2.vieta Santa Āboliņa (Santa Salto), 5,62 m, RTU studente

3.vieta Mareks Ģērmanis (Speed Monster), 5.07m, Vijciema pamatskola

 

 

2. klase (no1m -2m)

1.vieta Eva Bitmane, Katrīna Lība Mētriņa, Edvards Šalajevs (EKA 2K18), 35.00 m, Alojas Ausekļa vidusskola

2.vieta Karolīna Magone (Bitīte), 33.35 m, Limbažu sākumskola

3.vieta Mārtiņš Šmits, Daniels Davidovs, Emīls Liepiņš (Juzi Bojka), 32,45 m, Naukšēnu novada vidusskola

 

 

3.klase (2m+)

1.vieta Emīls Kalniņš (Garāža), 46.15 m, Vijciema pamatskola

2.vieta Niklāvs Jānis Lācis (Ninja), 44.40 m, Vijciema pamatskola

3.vieta Raivis Geikišs (Volvo), 41.00 m, Vijciema pamatskola

 

 

Konstruktoru klase

1.vieta Kristiāns Vigo Viļķins, Dāvis Juris Viļķins (Piena Kannas), 48.15, Naukšēnu vidusskola, galvenā balva – ceļojums uz Briseli

2.vieta Edvarts Blumbeks (Kalns!), 36.85 m, RTU students

3.vieta Aivars Magone (Retro 2), 36,40 m, Valka

 

 

Jāpiebilst, ka pagājušā gada rekords pārsniegts par 7,75 m un interesanti, ka  Kristiāns Vigo Viļķins un Dāvis Juris Viļķins ir pārspējuši paši sevi, jo 2017. gada koka auto sacensībās Kārķos brāļi Viļķini kopā vēl ar 3 komandas biedriem izcīnīja galveno balvu un braucienu uz Strasbūru.

 

Paldies visiem atbalstītājiem! Paldies galvenajam tiesnesim Vilnim Kazākam, kurš lēma par auto tehnisko atbilstību nolikumam un dalībnieku kvalifikāciju finālam. Sacensību dalībnieku reģistrāciju un rezultātu fiksāciju nodrošināja RTU Dizaina tehnoloģiju institūts.

 

Kārķu pagasta pārvalde saka paldies par atbalstu:

Valkas novada domei (priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis), a/s Latvijas Valsts meži (prezidents Roberts Strīpnieks,, akciju sabiedrībai “Latvijas Finieris” (padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis), EP deputātam Artim Pabrikam, Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Juris Jātnieks), Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA “Mārupes siltumnīcas” (valdes locekļi Kristīne Brunovska, Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš),SIA Valdis (valdes locekle Kristīne Švolmane), SIA “Arvore” (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA “A.G.V.” (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA “KL Retail” (valdes loceklis Kristaps Lūsis),  SIA “WEGA” (uzņēmuma vadītājs Gatis Vēveris), SIA “Mebtex” (uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Vilde), SIA “Meža brokeri” (valdes priekšsēdētājs Janek Reinomagi), SIA “Brickwood” (uzņēmuma vadītājs Jānis Miezis), SIA “Ligumss autoserviss” (valdes priekšsēdētājs Māris Stalis), Mirdzai un Jānim Porīšiem, zemnieku saimniecībai “Kalniņi” (Kasparam Builim), zemnieku saimniecībai “Tūži” (Irita Kandavniece), zemnieku saimniecībai “Jasmīni” (Edmundam un Varim Juškevičiem), zemnieku saimniecībai “Tīrumkalni” (Aigars Dulbergs), saimniecībai “Mierkalni” (Guntai un Dainim Pēterēniem), leduspagraba īpašniekiem Mārītei un Ģirtam Kalniņiem, Vilnim Kazākam, Druva Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Jura Aušta mežistrādes brigādēm, Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, saimniecībai “Jaunviļņi” (Normundam Tenterim). Paldies par atraktīvu pasākuma vadīšanu Armandam Tripānam, paldies Kārķu skolas kolektīvam un direktorei Babai Smanei, mazpulcēniem, RTU pasniedzējām Ingai Zotovai, Ilzei Gūtmanei un studentiem, skolniecei Sanitai Gagārinai un māksliniecei Maijai Kaimiņai par Meža dienu – 2018 logo, kā arī Arnim Ozoliņam un Maijai Kaimiņai par afišu u.c. informatīvu materiālu noformēšanu, Paldies saimnieču komandām Maijas Karnītes un Jutas Auštes un Inetas Andrejauskas vadībā, Valkas, Ērģemes, Vijciema un Kārķu mazpulkiem un viņu vadītājiem, Zvārtavas, Naukšēnu, Alojas, Limbažu skolēniem, Valkas AWARD kustības jauniešiem,visiem skolotājiem – Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, Aivaram Magonem, Jānim Jūgam, kuru vadībā tapa koka automašīnas, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, medību klubam “Kārķi”, alpīnistu komandai Induļa Šverna vadībā, grupām “Viršu medus” un “Ballīšu orķestrs”, Gundaram Magonem, Ilzei Skrastiņai, RTU studentiem par foto un  video materiāliem.

 

 

Tā varam teikt un teikt daudz labu vārdu, taču pats galvenais paldies jums visiem un katram personīgi, kuri ar darbu, labām domām un materiālu ieguldījumu piedalījāties Meža dienu pasākumā Kārķos! Uz tikšanos Kārķu Meža dienās -2019! Būsim priecīgi par jebkuru ierosinājumu un ideju nākamā gada pasākumam.

 

 

 

Kārķu pagasta pārvaldes un pasākuma orgkomitejas vārdā:      

pārvaldes vadītājs  Pēteris Pētersons un brīvā laika organizatore Sandra Pilskalne

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.