21.06.2022
Pavadi Līgo svētkus Valkas novadā!

Valkas pilsētā

 

23. jūnijā plkst. 10.00 pie veikala “Oļupe” –  “Valka ieLīgo”. Skanīgi ielīgos Valkas pilsētas kultūras nama tautas mūzikas kapela “Sudmaliņas”.

 

23. jūnijā plkst. 11.00 pie veikala “Oļupe” – “Valka ieLīgo”. Skanīgi ielīgos Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa “Nāburgi”.

 

25. jūnijā plkst. 21.00 - 02.00 Valkas pilsētas brīvdabas estrādē – Līgo zaļumballe. Spēlēs grupa “Bruģis”. Ieeja - 5 eiro. Biļetes aicinām iegādāties iepriekšpārdošanā Valkas pilsētas kultūras namā! Darbosies izbraukuma kafejnīca.

 

Ērģemes pagastā

 

23. jūnijā plkst. 19.00 Ērģemes pludmalē teatralizēts uzvedums “Atkaltikšanās Silmačos” sadarbībā ar Turnas tautas nama amatierteātra aktieriem, folkloras kopas “Nāburgi” dziedātājiem un viesmāksliniekiem no tuvākas un tālākas apkaimes

 

Kārķu pagastā

 

22. jūnijā plkst. 19.00 pie Kārķu sporta nama “Aktīvais ielīgošanas vakars”. Aktivitātes - pļaušanas ar izkapti, labības maisiņu mešana, smilšu volejbols, basketbola metieni.

23. jūnijā plkst. 20.00 Kārķu Dabas koncertzālē teatrāls uzvedums “Īsa bija Jāņu nakts”

23. jūnijā no plkst. 22.00 Kārķu Dabas koncertzālē Jāņu nakts balle, spēlē grupa “Blēži” (lietus gadījumā pasākums notiks Kārķu tautas namā)

 

Valkas pagastā

 

22. jūnijā plkst. 18:00 Sēļu ciemā Ielīgošanas pasākums kopā ar Valkas pagasta pašdarbniekiem, Valkas pūtēju orķestri un Pēteri Vaivodu

 

Vijciemā un Zvārtavā Līgo svētki jau lustīgi tika sagaidīti 18. jūnijā!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.