20.01.2021
Valkas novada Centrālā bibliotēka 2020. gadā

2020. gads ne vien Latvijas, bet visas pasaules vēsturē paliks kā gads, kurā tik daudz no ieplānotā nenotika. Šis gads pārsteidza mūs visus nesagatavotus ar Covid19 pandēmijas ienākšanu tiešā vai netiešā veidā katrā ģimenē un katrā darba vietā. Neskatoties uz to, aizvadītajā gadā tomēr paspējām piedzīvot arī šo to patīkamu un pozitīvu emociju rosinošu.

 

2020. gadā kopējais Valkas novada Centrālajā bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits ir 1277. Kopumā iegādātas 1099 jaunas grāmatas, 4 filmas, 3 skaņu ieraksti, 18 spēles, un bijuši pieejami 44 nosaukumu preses izdevumi pieaugušajiem un 10 nosaukumu žurnāli bērniem. Covid19 ierobežojumu laikā lasītāji lielu interesi izrādījuši par e-grāmatu bibliotēku 3td.lv. Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publisko bibliotēku lietotāji e-grāmatas lasījuši divas reizes vairāk kā 2019. gadā.

 

Šis laiks bija izaicinājums arī bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā. Pavasarī, valdībai izsludinot ārkārtas situāciju valstī, visas novada bibliotēkas slēdza savas durvis klātienes apmeklējumiem, bet tas nebūt nenozīmēja, ka bibliotēkā darbi apstājās. Bibliotekāres sazinājās ar lasītājiem pa telefonu vai e-pastā un vēlamos izdevumus lasītājiem nogādāja vai nodeva bezkontakta ceļā. Jau kopš marta bibliotēkā atpakaļ atnestie izdevumi tiek nolikti 72h karantīnā.

 

Toties 2020.gadā digitālā vide ar piedāvātajām iespējām uzņēmusi apgriezienus. Valkas NCB saviem lasītājiem un sekotājiem interneta vidē piedāvāja apskatīt dažādas izstādes, piemēram, “Iepazīsti Valku virtuāli”, piedalīties konkursos, piemēram, “Spoku stāsti” un akcijās, piemēram, “Ziemassvētku noskaņas radīšana”. Bibliotekāres praktizēja dažādu tiešsaistes rīku izmantošanu savā darbā – piedaloties dažādās konferencēs, semināros un mācībās.

 

Protams, siltas sajūtas raisa tas, ka 2020. gadā baudījām arī kopā būšanas prieku un klātienes komunikāciju. Aizvadītajā gadā Valkas NCB rīkotajos pasākumos viesojušās vairākas Latvijā populāras personības - rakstnieces Elvita Ruka, Inguna Cepīte un Maija Krekle, raidījuma “Literatūre” veidotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens, atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” autore Marina Kosteņecka. Mūsu klātienes tikšanās noslēdza Valkas novada Dzejas diena, kurā dzejas mīļus ar latgaliešu dzeju iepazīstināja Ligija Purinaša un Oskars Orlovs.

 

Bērnu literatūras nodaļā notikuši vairāki tradicionāli mazu un lielu apmeklētāju iemīļoti pasākumi – sestdienās pasākumu cikls pirmsskolas un sākumskolas bērniem un ģimenēm “Bērnu rīts”, vasarā notikušas radošās nodarbības jūlija otrdienās, kurās darbojāmies kopā ar žurnāla bērniem varoni Pikolo. Programmas “Grāmatu starts” ietvaros jau trešo gadu Valkas novada bibliotēkās notikusi Mazā Pūčulēna skola 3 - 4 gadu veciem bērniem, kopā pulcinot 18 ģimenes.

 

Kopā ar bērniem izlasītas vairākas interesantas grāmatas “Lasīšanas darbnīcā”, kas ir bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva, kurā tiek vadītas nodarbības bērniem, īstenojot tās Valkas pilsētas bērnudārzos un arī Valkas novada skolās. 5., 6.klašu skolēniem Skaļās lasīšanas fināls Valkas reģionā tika rīkots, dalībniekiem piedaloties attālināti, iesūtot video, kurā dalībnieks iepazīstina ar sevi un lasa skaļi izvēlēto grāmatas fragmentu.


Izsakām sirsnīgu paldies ikvienam, kas papildinājuši bibliotēkas novadpētniecības krājumu, dāvinot gan piemiņas lietas, gan fotogrāfijas. Paldies visiem Valkas ģimnāzijas bijušajiem audzēkņiem, kas piedāvāja skenēšanai skolas laiku fotogrāfijas un palīdzēja atpazīt tajās redzamās personas! Paldies par atsaucību Anitai Kopštālei, Daigai Putniņai un Rudītei Rabuško, organizējot Velgai Krilei veltīto atceres brīdi Cimzes kapos! Paldies Anitai Zvirgzdiņai par dāvināto Dziesmu svētku kolekciju! Īpašs prieks par skaisti noformēto Valkas jauktā kora hroniku. Visi materiāli pieejami bibliotēkas novadpētniecības telpā.

 

Valkas NCB vienmēr var lepoties ar lieliskiem sadarbības partneriem. Paldies Valkas novada Tūrisma un informācijas birojam un Valkas novadpētniecības muzejam, kuri piedalījās spēles par Valku “Pilsētas ABC” veidošanā. Šāda spēle par vairākām Latvijas pilsētām vasarā tapusi sadarbībā ar Drossinternets.lv un Drošāka interneta vēstnešiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Tetere,

Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.