15.02.2017
Kārķu pagasta iedzīvotājus aicina uz sapulci

Piektdien, 2017. gada 17. februārī

Pulksten 14.00

Kārķu tautas namā

 

            IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

 

  • Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumi (tajā skaitā par iespēju veikt papildu uzkrājumu konkrētam mērķim, piemēram, jumta nomaiņai),

 

  • Pieejamā sociālā palīdzība un izmaiņas saņemšanas kārtībā 2017. gadā (piedalīsies sociālā darbiniece Liene Pieče),

 

  • Plānotie darbi un pasākumi 2017. gadā Kārķos,

 

  • Diskusijas un iedzīvotāju jautājumi.

 

 

                            Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.