25.05.2018
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Valka, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā

 

Norises vieta: Valkas novads, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads

Datums. 30.05.2018

Grupas nr. 1Va-SR

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Laiks

Saturs

Lektors

Stundu skaits

9:30-10:00

Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

00:30

10:00 -10:10

Reģionālā semināra atklāšana

Jānis Dūklavs, Zemkopības ministrs

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs

00:10

10:10- 10:30

Pašvaldības ieguvumi no LAP 2014-2020.gadam un citiem ES atbalsta pasākumiem

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs

00:20

10:30-10:50

Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā

Pārsla Rigonda Krieviņa, ZM Valsts sekretāra vietniece

00:20

10:50-11:10

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

Ģirts Krūmiņš, Lauku atbalsta dienesta Direktores vietnieks

00:20

11:10-11:50

Diskusijas par Kopējās lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada

 

00:40

11:50-12:20

“Izmaksu efektīvi siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežošanas pasākumi augkopības un lopkopības saimniecībās”

 

Jautājumi un atbildes

Kristīne Sirmā, ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja

00:20

 

 

 

00:10

12:20-12:35

Kafijas pauze

00:15

12:35-13:05

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana

 

Jautājumi un atbildes

Ivars Kupčs, Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi, Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs

00:20

 

 

00:10

13:05–13:30

AS” Latvijas Valsts ceļi” informācija par plāniem lauku reģionos. reģionālais pārstāvis

Jautājumi un atbildes

Reģionālais pārstāvis (AS Latvijas Valsts ceļi

 

00:15

 

00:10

13:30-13:50

NVA Valkas filiāles aktivitātes nodarbinātības veicinātības veicinānā Valkas, Smiltenes un Strenču novados

Jautājumi un atbildes

Erna Pormeistere (NVA Valkas filiāles vadītāja.)

00:15

 

00:05

13:50 -14:05

LEADER aktivitātes VRG “ biedrības "Lauku Partnerība Ziemeļgauja” teritorijā LAP 2014-2020 ietvaros

Dagnija Ūdre (Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" administratīvā vadītāja)

00:15

14:05-14:20

AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" valsta atbalsta programmas - uzņēmējdarbības attīstībai.

Dace Kīna Lūse (Vecākā kredīt projektu vadītāja)

00:15

 

Lekciju ilgums

 

 

 

04:05

Ilgums kopā

 

 

04:20

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.