15.06.2015
EVAK-svarīgs dokuments pierobežas iedzīvotājiem!

Ikviens vēlas, lai viņa plānotais brauciens būtu izdevies un noritētu bez jebkādām problēmām. Tomēr no dažādiem veselības traucējumiem un traumām nav pasargāts pat uzmanīgākais ceļotājs. Tādēļ, pirms doties plānotajā braucienā, aicinām izmantot iespēju bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

 

Valkas novadam tuvākā Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļa, atrodas Smiltenē, Pils ielā 6, tālr.:64772301

 

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234.

 

Kur var izmantot EVAK?

 • ES dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;
 • EEZ dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
 • Šveices Konfederācijā.

 

EVAK nepieciešama, ja persona īslaicīgi (līdz 3 mēn.) uzturas kādā no dalībvalstīm:

 • atpūtas vai tūrisma braucienā;
 • komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
 • meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā);
 • studēt vai mācību praksē (uz visu studiju/prakses laiku).

 

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

 

EVAK apliecina tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

 

EVAK saņemšana :

 • Klātienē. Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā vai kādā no Nacionālā veselības dienesta nodaļām un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu.
 • Pa pastu (nosūtot iesniegumu pa pastu). Ja vēlaties EVAK saņemt pa pastu, aizpildīts un personīgi parakstīts iesniegums, kura 7.punktā norādīta precīza Jūsu adrese, jānosūta aploksnē Nacionālajam veselības dienestam. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
 • Pa pastu (nosūtot iesniegumu elektroniski). Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-paraksts), to var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu nvd[uz]vmnvd[punkts]gov[punkts]lv. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

 

Kā rīkoties, ja Jums nav EVAK, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība?

1. Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo kompetento institūciju, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā, un lūdz, lai tā pieprasa no Latvijas EVAK aizvietojošo sertifikātu par Jums. EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atradāties vai atrodaties ārstniecības iestādē.

 

Lai saņemtu EVAK aizvietojošo sertifikātu, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegums. Iesniegumā jānorāda arīdzan ārstniecības iestādes nosaukums un adrese, uz kuru jānosūta aizvietojošais sertifikāts.

 

2. Ja Jūs nevarat vienoties ar ārstniecības iestādi (vai tās personālu) vai ir kādi citi kavējoši apstākļi, tad jebkurā gadījumā:

- ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā informējiet, ka Jūs esat Dalībvalsts iedzīvotājs un pārliecinieties, vai šī ārstniecības iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;

- Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas;

- saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;

- gada laikā kopš sniegta veselības aprūpe iesniedziet Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu un maksājumu apliecinošus dokumentus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta;

- Nacionālais veselības dienests pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti.

 Informāciju sagatavoja Valkas novada Sabiedrības veselības organizators K.Toča, pēc Nacionālā veselības dienesta materiāliem, t. 28644365

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.