20.02.2014
Ieteikumi iedzīvotājiem, kā rīkoties bīstamās situācijās

APZIŅOŠANA

■ Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas.

■ Ja skan trauksmes signāls ,ieslēdziet RADIO SWH (106.5 Mhz), LATVIJAS RADIO (LR1-104.0Mhz, LR2-101.5Mhz) un Latvijas televīziju LTV1 un LTV2, lai saņemtu informāciju par dabas katastrofu, rūpniecisku avāriju un to draudu gadījumiem, rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem. Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju.

■ Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos.

■ Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.

EVAKUĀCIJA NO PILSĒTAS

■ Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju vai ar policijas skaļruņu palīdzību

■ Ievērojiet evakuācijas shēmu, ņemot vērā:

■ Jūsu atrašanās un patstāvīgās dzīves vietu;

■ evakuācijas virzienus;

■ evakuācijas pulcēšanās vietas;

■ evakuācijas galapunktus.

■ Evakuācijas izziņošanas gadījumā, ja iespējams, dodieties prom ar savu personīgo autotransportu, ievērojot evakuācijas virzienus.

■ Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas

Dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas krājumus un tikai nepieciešamo apģērbu.

■ Neceliet paniku un saglabājiet mieru!

MĀJAS GATAVĪBA

■ Iepriekš sagatavojaties iespējamām katastrofām. Ieteicams turēt rezervē:

■ sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu;

■ radio ar rezerves baterijām;

■ gāzes (spirta) plītiņu;

■ medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles;

■ pārtikas rezerves un dzeramo ūdeni;

■ gāzmaskas;

■ skaidru naudu.

■ Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

UGUNSGRĒKS

BĪSTAMĪBA

Ugunsgrēks var izraisīt ķermeņa un elpošanas ceļu apdegumus un saindēšanos ar degšanas produktiem.

RĪCĪBA

Ugunsgrēka gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju, pa kuru iespējama evakuācija. Apziņojiet tuvākos kaimiņus un palīdziet evakuēties cietušajiem, invalīdiem un bērniem. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet ugunsdzēsības līdzekļus.

Liela piedūmojuma gadījumā pārvietojieties gar nesošajām sienām un iespējami tuvāk grīdai (pietupšoties, rāpus), jo tur būs vieglāk elpot. Ja ir informācija par cietušajiem vai iesprostotiem cilvēkiem, gāzes noplūdi u.c., paziņojiet par to glābšanas dienestam.

Ja evakuācija nav iespējama, tad palieciet dzīvoklī (mājoklī), aizveriet durvis, spraugas durvīs noblīvējiet ar ūdenī samitrinātu audumu. Pieejiet pie loga un signalizējiet par savu atrašanās vietu un pārliecinieties, ka esat pamanīts. Bez vajadzības neatveriet logus.

Ja jums ir apdegums, tad to atdzesējiet ar aukstu ūdeni un uzlieciet tīru apsēju.

Ja jums ir apdegums, tad to atdzesējiet ar aukstu ūdeni un uzlieciet tīru apsēju.

Ja cilvēkiem deg apģērbs, apsedziet viņu ar biezu segu, sākot no galvas. Ja deg jūsu apģērbs, nogulieties un velieties pa zemi.

Par ugunsgrēku ziņojiet ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni- 112; 01.

BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU UN PRODUKTU NOPLŪDE

RĪCĪBA, ATRODOTIES TELPĀS

Aizveriet un noblīvējiet(ar ūdeni samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā- neizmantojiet elektroierīces.

Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vājā etiķskābes vai citronskābes šķīdumā vai vienkārši ūdenī samērcētus vates- marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus vai, ja Jūsu rīcībā ir, gāzmaskas vai respiratorus ar speciāliem filtriem, aizsarg apsējus.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties. Atstājiet drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas (televīzija, radio, skaļruņi)

RĪCĪBA, ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā lai vējš Jums pūstu no sāniem).

Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību (112, 03).

RĪCĪBA, ATRODOTIES TELPĀS (PROPĀNS BUTĀNS)

Ja gāzes noplūde notikusi telpā, neizmantojiet elektroslēdžus un elektroierīces, nelietojiet atklātu uguni, atveriet logus, atstājiet telpu un ziņojiet glābšanas dienestam (pa tālruni 112, 01) par noplūdi.

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot gāzes specifisko smaku no ārpuses, aizveriet un noblīvējiet, ar ūdenī samitrinātu audumu, logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.

 

RĪCĪBA, ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot gāzes specifisko smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem).

Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas. Nelietojiet atklātu uguni.

 

VĒTRA

BĪSTAMĪBA

Vētra var izraisīt koku lūšanu, elektrolīniju vadu pārraušanu, konstrukciju apgāšanos, ūdens līmeņa celšanos. Tā var nodarīt postījumus ēkām, izraut kokus ar visām saknēm, pārvietot nepietiekami nostiprinātus priekšmetus. Vētras gadījumā iespējami elektropadeves traucējumi, kā arī sakaru, apkures un ūdens padeves traucējumi.

RĪCĪBA

Sagatavojieties iespējamiem elektropadeves traucējumiem, nostipriniet vai noņemiet priekšmetus no māju balkoniem, aizveriet ēku un būvju durvis, logus, bēniņu lūkas un neuzturieties logu tuvumā. Neatstājiet telpas bez īpašas nepieciešamības.

Atrodoties ārpus telpām, nestāviet paši un nenovietojiet transporta līdzekļus zem kokiem, vieglām konstrukcijām, elektrolīnijām u.c. Netuvojieties pārrautiem elektrolīniju vadiem. Klajā laukā patverieties ieplakā, grāvī vai nogulieties zemē.

 

ZEMESTRĪCE

BĪSTAMĪBA

Zemestrīces gadījumā jutīsiet zemes grūdienus, iespējama priekšmetu kustēšanās, krišana. Var rasties plaisas sienās, bojājumi ēku konstrukcijās, elektropārvades līniju, sakaru komunikāciju un transporta kustības traucējumi u.c. Uzmanību, zemestrīce var atkārtoties!

RĪCĪBA

Ja zemestrīce sākusies, Jūsu rīcībā ir 10- 15 sekundes, lai nokļūtu drošākā vietā. Ja iespējams, atstājiet ēku pa tuvāko evakuācijas izeju. Ja nav iespējams atstāt ēku, stāviet durvju ailē, telpas stūrī, vai pieslienieties nesošajai sienai, meklējiet patvērumu zem stabilām konstrukcijām. Stāviet tālāk no logiem, grāmatu plauktiem un krītošiem priekšmetiem.

Ja atrodaties ārpus telpām, turieties tālāk no ēkām, elektrolīnijām. Ja iespējams, uzturieties klajā vietā.

Ja Jūs atrodaties automašīnā apstājieties tālāk no ēkām, tiltiem, viaduktiem u.c., palieciet automašīnā.

Esiet gatavi rīcībai zemestrīces atkārtošanās gadījumā!

Saņemot brīdinājumu par zemestrīces atkārtošanos un atrodoties telpās- noslēdzat elektropadevi, ūdens un gāzes padevi un nekavējoties atstājiet telpas pa tuvāko evakuācijas izeju, ņemot līdzi somu ar izdzīvošanai nepieciešamām lietām un dokumentus. Brīdiniet par zemestrīci kaimiņus un palīdziet bērniem, invalīdiem un vecākiem cilvēkiem izkļūt no telpām.

 

RADIĀCIJAS AVĀRIJA

BĪSTAMĪBA

Avārija var radīt vides radioaktīvo piesārņojumu, kā rezultātā cilvēks tiek pakļauts jonizējošā starojuma ietekmei gan ārīgi, gan iekšķīgi (ieelpojot piesārņotu gaisu un lietojot uzturā piesārņotus produktus).

RĪCĪBA

Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.

Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vates- marles apsējus, gāzmaskas vai respiratorus. Joda tabletes lietojiet saskaņā ar lietošanas norādījumiem un rekomendācijām.

Neuzturieties ārpus telpām un sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos. Pārtikas produktus hermētiskā iepakojumā. Sagatavojieties iespējamai evakuācijai, līdzi ņemot nepieciešamās mantas hermētiskā iepakojumā. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību ( 112; 03).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.