21.02.2014
Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi

Ar 2009.gada 18.novembri ir spēkā „Latvijas valsts karoga likums” (turpmāk tekstā - Likums). Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas principus. Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

 

 Latvijas valsts karogu aizliegts lietot: - pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī; - pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta; - citās nepiemērotās vietās un apstākļos.

 

Likuma 7.pantā noteikts, ka: 1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 11.novembris - Lāčplēša diena 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena

 

2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas diena; 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena; Decembra 1. svētdiena  - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.

 

Līdz ar to Likumā ir noteiktas 9 dienas gadā, kad Latvijas valstī obligāti ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs.

 

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.

 

16.februāris - Lietuvas Republikas neatkarības diena

24.februāris - Igaunijas Republikas neatkarības diena

1.janvārī - Jaungada dienā

20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena

26.janvāris - Latvijas Republikas starptautiskā (de jure) atzīšanas diena

8.marts - Starptautiskā sieviešu diena

29.marts - Lielā piektdiena

30.marts - Pirmās Lieldienas

31.marts - Otrās Lieldienas

8.maijs - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

9.maijs - Eiropas diena

10.maijs - Mātes diena

15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena

31.maijs - Vasarsvētki

1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

22.jūnijs - Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)

23.jūnijs - Līgo diena

24.jūnijs - Jāņu diena

11.jūlijs - Jūras svētku diena

11.augusts - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

21.augusts - Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena

1.septembris - Zinību diena

22.septembris - Baltu vienības diena

4.oktobris - Skolotāju diena

24.decembris - Ziemassvētku vakars

25.decembris - Pirmie Ziemassvētki

26.decembris - Otrie Ziemassvētki

31.decembris - Vecgada diena

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.