14.01.2022
Par Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gadā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”

 

2022. gadā pieejamais līdzfinansējums ir pieciem īpašumiem.

 

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ietvaros “Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.

 

Pēc pieslēguma izveides, jāiesniedz dokumenti par veiktajiem darbiem – maksājuma apliecinoši dokumenti ar īpašnieka rekvizītiem tajos un pieslēguma izbūves shēma.

 

Līdzfinansējuma apmērs līdz 600 EUR vienam pieslēgumam.

 

Ar noteikumiem un pieteikumu iespējams iepazīties un aizpildīt Valkas novada mājaslapā: www.valka.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Aleksejeva

Projektu vadītāja

Attīstības un plānošanas nodaļa

Atttīstības un projektu daļa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.