11.04.2016
20.aprīlī Valkā seminārs "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi"

Nākamajā nedēļā sākas Ekonomikas ministrijas  reģionālo semināru cikls par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu, kas paredzēts  namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākajiem.Seminārā varēs saņemt informāciju par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Banku pārstāvji informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.Tāpat seminārā būs pieejama informācija par risinājumiem fasāžu renovācijai, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

 

2016. gads 20. aprīlis, plkst. 16:00

Valkas novada dome

Beverīnas iela 3, Valka

Pieteikšanās šeit

15:30 – 16.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

16:00 – 16:05  

Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa uzruna

16:05 - 16:25 

Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas 
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

16:25 – 17:00

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. 
Dina Kaupere, ALTUM

17:00 – 17:30

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās  dokumentācija.
Aldis Greķis, ALTUM

17:30 – 18:00 

Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi 
Aldis Greķis, ALTUM

18:00 - 18:20      

Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
 Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” 

18:20 – 18:40

Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem
Banka

18:40 - 19:00  Jautājumi un atbildes

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.