05.02.2018
9.februārī Valsts darba inspekcija Valkā

Piektdien, 9.februārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

 

Valsts darba inspekcijas konsultācijas klātienē notiek katra mēneša 2.piektdienā no plkst.9.30 līdz plkst.12.30

 

Valsts darba inspekcija sniedz sekojošas konsultācijas un e-pakalpojumus:

 

Valsts darba inspekcija

 

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

 

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

 

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

2.Darbavietas higiēniskais raksturojums

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

 

 

Informācijai – Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) var saņemt vēl sekojošus valsts iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:

 

  • Valsts ieņēmumu dienesta klientu pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9:00 – 18:00

Otrdiena: 9:00 – 17:00

Ceturtdiena: 9:00 – 17:00

 

  • Valsts zemes dienesta klientu pieņemšanas laiks

Ceturtdiena: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Valkas novada VPVKAC var saņemt arī valsts iestāžu – Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra – e-pakalpojumus.

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvais tālrunis: 67120000

Valsts zemes dienesta informatīvais tālrunis: 67038800

Valsts darba inspekcijas konsultatīvais tālrunis: 67186522, 67186523

 

 

Kontakti

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

Darba laiks:

Pirmdiena:       8:00 – 18:00

Otrdiena:         8:00 – 17:00

Trešdiena:        8:00 – 17:00

Ceturtdiena:    8:00 – 17:00

Piektdiena:      8:00 – 16:00

 

Tālrunis: 66954878, e-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

Sīkākai informācijai: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada VPVKAC vadītāja Linda Zariņa

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.