12.09.2012
Apbalvos ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Saskaņā ar nolikumu, Atzinības rakstus var piešķirt gan fiziskām, gan juridiskām personām par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Ierosinājumā par izvirzīto kandidātu sniedzamas šādas ziņas:
•    par fizisko personu – vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta vai nodarbošanās;
•    par juridisko personu – pilns kolektīva nosaukums un vadītājs, adrese;
•    raksturojums vai dzīves apraksts par apbalvojamo un viņa nopelniem Valkas novadā vai sadarbībā ar Valkas novadu;
•    motivācija apbalvojuma piešķiršanai.

Ierosinājumu paraksta juridiskas personas paraksta tiesīga persona, norādot organizācijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru. Ja ierosinājumu iesniedz fiziska persona, tad nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, nodarbošanos un adresi.

Motivētos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai iesniegt Valkas novada domes sekretārei Semināra ielā 9, Valkā vai arī sūtot pa elektronisko pastu uz adresi novads[uz]valka[punkts]lv līdz 1.oktobrim.

Papildus informācija
Valkas novada domes Kultūras darba organizatore Līga Lāne, 6470476

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.