23.05.2019
Aicina pieteikties barikāžu dalībnieku statusa apliecību saņemšanai Kārķos

Pirmdien, 10. jūnijā no pulksten 11.00 – 16.00 Kārķu tautas namā 1991. gada barikāžu muzeja pārstāvji sagatavos un izsniegs barikāžu dalībnieku statusa apliecības.  

 

Saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”, pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus. 2019. gada 13. maijā Valkas novada domes Finanšu komitejā tika atbalstīts priekšlikums izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos “Par nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā “ personām, kuras ieguvušas 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu (uzrādot apliecību), par īpašumā esošajām ēkām (t.sk. dzīvokli), par to īpašumu, kurā ir deklarēta sava dzīvesvieta un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbībai un iznomāts citām personām – 50% apmērā nodokļa atvieglojums no nekustāmā īpašuma summas. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.  Šis priekšlikums tiek virzīts uz Valkas novada domes sēdi, kas notiks 30. maijā. 

 

Pēc pašreizējās valsts uzskaites barikāžu dalībnieku skaits, kuriem Valkas novadā piešķirts apbalvojums “1991. gada barikāžu piemiņas zīmes”, ir 283 cilvēki. 2005. gada 13. maijā Rīgā 1991. gada barikāžu muzejā barikāžu apbalvojumu saņēma 99 karķēnieši.

 

Aicinām izmantot šo iespēju 10. jūnijā Kārķos saņemt barikāžu statusa apliecību. Līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte). Lai būtu ērtāk un neveidotos rinda, vēlams iepriekš pieteikties uz konkrētu laiku.

 

Sīkāka informācija: Sandra Pilskalne (mob.t.26068289)

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.