01.04.2016
Aicinām pieteikties uz zemes gabalu daļu nomu

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi:

 

 

Pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

 

Platība (ha)

Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Zemes gabala nomas maksa (gadā, bez PVN)

EUR

Valkas pagasts

9488 011 0016

Kalēji

9.4

5.7

57.23

Valkas pagasts

9488 010 0292

Cielavas

0.4

0.4

4.02

Valkas pagasts

9488 004 0059

Ķeizarpurvs 3

2.8

2.5

25.47

Zvārtavas pagasts

9496 008 0200

Viļņi

5.87

5.87

54.58

Zvārtavas pagasts

9496 008 0111

Vecšodi

11.8

11.5

115.92

Zvārtavas pagasts

9496 008 0156

Vecšodi

1.97

1.97

22.45

 

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

 

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499.

Informācija sagatavota 2016.gada 23.martā

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.