28.09.2015
Aicinām uzņēmējus piedalīties diskusijā par pašvaldības grantsceļu bez cietā seguma pārbūvi

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei.

Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.).

Pašvaldībā izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā atbilstoši šī pasākuma mērķim, tas ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Aicinām uzņēmējus 2015.gada 21.oktobrī plkst.10.00 2.stāva zālē Beverīnas ielā 3, Valkā, lai kopīgi apspriestu novadā prioritāri pārbūvējamos grantsceļus!

 Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

t.+37126463408

Foto – A.Viļumsons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.