04.11.2013
Atklās rekonstruētās ielas

Ceturtdien, 7.novembrī, plkst.15.00 Tālavas ielā (posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai) notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” darbu pabeigšanas – rekonstruēto ielu un ietvju atklāšanas pasākums. Projekts „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” tika īstenots laikā no 2012.gada 20.jūlija līdz 2013.gada 30.oktobrim un tā ietvaros tika rekonstruētas:

  •     Beverīnas iela posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai (211,3 m),
  •     Tālavas iela posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai (365 m),
  •     ietve Rīgas ielā 22, 24,
  •    izbūvēta jauna gājēju ietve gar Fr. Roziņa ielu uz bērnudārzu „Pasaciņa”.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas  - 446893,72 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  - 379859,66 LVL. Būvdarbus veica SIA „Limbažu ceļi”, autoruzraudzību  - SIA „Ceļu komforts”,  būvuzraudzību SIA „PRO VIA”. Gunta Smane Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja t. +371 26463408
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.