10.10.2016
Apbalvos Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas nolikuma 6.6. punktu, apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus, bāriņtiesu locekļus, citus speciālistus,- par ilggadējo un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu, ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas veidošanā, pilnveidošanā un attīstībā, kuri savus amata pienākumus veikuši vai pildījuši ne mazāk kā 15 gadus nepārtrauktā darbā.

 

Izvērtējot un ņemot vērā Valkas pašvaldības iesniegtos kandidātu uz Labklājības ministrijas apbalvojumu nopelnu raksturojumus un ierosinājumus, Asociācijas valde ierosinājusi ar Labklājības ministra atzinības rakstu apbalvot Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Kārli Briedi.

 

Ministru prezidenta Pateicības rakstus, Labklājības ministra Atzinības rakstus, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra Atzinības rakstus un Asociācijas īpašās balvas apbalvojamajām personām Asociācijas valde pasniegs svinīgos apstākļos – Latvijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākumā, kas notiks 2016. gada 14. oktobrī plkst. 16:00 Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā.

 

Asociācija ir uzaicinājusi augsti godāto Ministru prezidentu Māri Kučinska kungu pagodināt ar savu klātbūtni šajā Latvijas bāriņtiesu darbiniekiem ļoti nozīmīgajā pasākumā un pasniegt Pateicības rakstus pilsētu un novadu bāriņtiesu priekšsēdētājiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.