05.04.2013
Apkopo industriālo zonu projektu idejas Nacionālam attīstības plānam 2014.– 2020.gadam

3.aprīlī Valkas novada domē notika vadības un speciālistu kopīga sanāksme, lai apkopotu industriālo zonu projektu idejas Nacionālam attīstības plānam 2014. – 2020.gadam, iesniegšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. No ministrijas ir saņemta vēstule par to, ka nākamajā Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam industriālo zonu attīstībai kopumā plānotais finansējums ir 207 miljoni latu. Pasākuma ietvaros plānota uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstīšana pašvaldībās – industriālo zonu izveide, atjaunošana, paplašināšana un publiskās infrastruktūras pielāgošana investīciju piesaistei, tai skaitā publiskās satiksmes infrastruktūras attīstība un atbalsts nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidei. Reģionālās nozīmes attīstības centri, tai skaitā – arī Valkas novads, iepriekšminētajam mērķim var plānot projektus kopsummā par 10 miljoniem latu. Saskaņā ar Valkas novada teritorijas plānojumu, industriālā (rūpnieciskā) zona ir noteikta Lauktehnikas mikrorajons, kur darbojas vairāki uzņēmumi. Tāpēc šī varētu būt kā viena no industriālās zonas teritorijām, kas būtu jāattīsta, taču šīs zonas varētu būt arī vairākas. Lai uzzinātu uzņēmēju domas un priekšlikumus, tika nolemts uz kopīgu tikšanos aicināt industriālajās zonās darbojošos uzņēmumu vadītājus.

 

Papildus informācija Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.