18.09.2015
Apstiprināti nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā nomas izsoles rezultāti

2015.gada 27.augustā Valkas novada domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi īpašums, Jerves ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, 66629, kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 10120,- (desmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) mēnesī bez PVN. PVN aprēķināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

 
 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.