02.02.2018
Attīstības lietu komitejas sēdes darba kārtība (05.02.2018.)

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 5.februārī plkst.15.30, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

1.Valkas novada un pilsētas mežu apsaimniekošana, īpaši akcentējot mežu kopšanu Varoņu ielā.

ZIŅO: Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

2. Darba organizācija (sistēma), kā tiks kontrolēta juridisko un fizisko personu īpašumā esošo teritoriju uzkopšana – sakārtošana (zālāju pļaušana, zaru, būvgružu, atkritumu kaudzes).

ZIŅO: Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

3.Mežaparka statuss, cik tālu tika noformēts, kur ir padarītais, un ko darām tālāk?

ZIŅO: Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

4.Tālākā rīcība ar īpašumu Tālavas ielā 12, Valkā.

ZIŅO: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

5.Informācija par Valkas – Valgas centra pārbūves projekta

ZIŅO: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

6. Ziņojums par Cimzes kapu paplašināšanas progresu.

ZIŅO: Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

7. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.