19.04.2018
Attīstības lietu komitejas darba kārtība (20.04.2018.)

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018. gada 20.aprīlī plkst. 14.00,Valkā,Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1.Meža apsaimniekošana, apaugumu iztīrīšana:

          1. Izsolei nododamās teritorijas

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

           2. Izsoles noteikumi par apaugumu iztīrīšanu

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

          3. Iebraukšana Valkā (teritorija aiz autoservisa “Ligumss”). Paveiktais, lai šo teritoriju padarītu vizuāli pievilcīgāku.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2. Mežu apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas ielā un Varoņu ielā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

3. Mežaparka apsaimniekošana un aizsardzība:

           1. Saistošie noteikumi par Mežaparka apsaimniekošanu un aizsardzību.

           2. Iepirkums par Mežaparka apsaimniekošanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4. Nekustamais īpašums Tālavas ielā 12, Valkā:

            1. Prezentācija par nekustamo īpašumu Tālavas ielā 12, Valkā.

            2. Sludinājuma projekts. Iespējamie mediji, kur ievietot sludinājumu. 

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

5. Cimzes kapu paplašināšanās:

            1. Kapa vietas iegādes līgums.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

            2.Brīvo kapa vietu plāns.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

6. Valkas pilsētas centrālais rotaļu laukums.

Ziņo – Līga Šķepaste, Būvvaldes arhitekte

 

7. Uzaicinājums piedalīties Latvijas novadu dienās Vitebskā. Tēma “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju”, š.g. 6.septembrī.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

8.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.