17.09.2021
Attīstības lietu komitejas darba kārtība (21.09.2021.)

2021. gada 21. septembrī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.     Par Pasaules Arhitektu dienām.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

2.     Par Kārķu sporta halles un skolas ēkas izmantošanu nākotnē.

Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs

 

3.     Par pašvaldības mobilās lietotnes izveides nepieciešamību.

Ziņo – Vilmārs Vesingi, novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

 

4.     Par potenciālās vietas apspriešanu ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma senioriem izveidei Valkas novadā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.