08.02.2017
Attīstības lietu komitejas sēdes darba kārtība (10.02.2017.)

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 09:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1. Par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 21 iznomāšanu tirdzniecības centra izveidei.

Ziņo – V.A.Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

2. Par kapu digitalizāciju, uzmērīšanu, kas ir izdarīts un kā virzās jautājums par jaunas teritorijas apgūšanu Meža kapos.

Ziņo – Attīstības un plānošanas nodaļa

 

3. Informācija par mājokļu programmu.

Ziņo – Attīstības un plānošanas nodaļa

 

4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.