11.06.2020
Attīstības lietu komitejas darba kārtība (12.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 12.jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

 

Darba kārtība: 

1.   Par dzīvokļu atjaunošanu Valkā, Fr.Roziņa ielā 3A.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.