27.03.2013
Biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” kopsapulce

Otrdien, 26.martā Valkā notika biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” kopsapulce. Vispirms Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane klātesošos iepazīstināja ar Valkas novada vispārīgo raksturojumu, pārrobežu sadarbību un ieviestajiem projektiem. Tālāk biedrības izpilddirektors Juris Annuškāns ziņoja par aktivitātēm pēc iepriekšējās sapulces, 2012.gada budžeta izpildi un biedrības biedru naudām 2013.gadam. Darba kārtībā tika izskatīts finansiālās darbības revīzijas akts, apstiprināts vadības ziņojums un budžets 2013.gadam. Šī gada aprīlī plānots Eiroreģiona Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldību plānošanas speciālistu seminārs Smiltenē, bet 19.– 20.jūlijā Pilvā tiksies kultūras darba organizatoru darba grupa. 19.aprīlī Balvos tiek organizēts Uzņēmēju partneriāts, kurā dalību ir reģistrējuši 37 Latvijas, 23 Igaunijas un 17 Krievijas uzņēmēji, kas darbojas Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” teritorijā.

Papildus informācija Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.