13.09.2016
CBTRAN – Iespēja transporta jomas attīstībai, saņemot ES finansējumu

Kā reģioni apkārt Baltijas jūrai var strādāt kopā, lai uzlabotu un attīstītu ilgtspējīgu transporta koridoru virzienā no Rietumiem uz Austrumiem? Vidzemes plānošanas reģions (VPR), projekta CBTRAN ietvaros, mēģinās atrast atbildi uz šo jautājumu, un izstrādās projekta pieteikumu Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmai.

 

Projekta mērķis ir iesaistīt svarīgākos reģionus un ieinteresētās puses (stakeholders) Centrālajā Baltijas jūras reģionā, lai izveidotu ilgtspējīgu partnerību un sadarbības platformu pieteikuma izstrādāšanai Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmai. Projekts, kas izstrādāts šīs programmas ietvaros, būtu viens no veidiem, kā realizēt konkrētas projekta partneru idejas transporta koridora attīstībai Rietumu - Austrumu virzienā (Zviedrija - Krievija).

 

Šī projekta ietvaros VPR būs iespēja turpināt citos projektos (piemēram, TENTacle) iesākto darbu transporta jomas attīstībā. CBTRAN projekta ietvaros reģions identificēs un izvērtēs potenciālās iespējas, ko tā pašvaldības varētu izmantot, ja tiktu attīstīts transporta koridors Rietumu - Austrumu virzienā. Šis ir būtisks darbības virziens, ņemot vērā to, ka tas ir vērsts uz sasniedzamības uzlabošanu reģionā, kā arī to, ka pēdējā laikā lielāka uzmanība ir pievērsta Ziemeļu - Dienvidu transporta virzieniem (piemēram, sakarā ar Rail Baltica projektu).

 

Kvalitatīva pieteikuma izstrāde Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai ir laikietilpīgs process, kurā viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir diskusijas starp visiem projektā iesaistītajiem partneriem, lai panāktu vienošanos par projekta konceptu un izvairītos no iespējamiem pārpratumiem. CBTRAN projekts sniegs iespēju vairākas reizes tikties ar projekta partneriem, kas radīs labvēlīgus apstākļus konkurētspējīga pieteikuma iesniegšanai Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā. Viena šāda partneru tikšanās jau ir notikusi Zviedrijā (Erebrū), oktobrī paredzēta nākamā tikšanās Latvijā (Cēsīs).

 

Projekta partneri ir no Latvijas (Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni), Zviedrijas, Somijas un Igaunijas. Projekts tiek realizēts ar Zviedrijas Institūta finansiālu atbalstu.

 

Papildu informācija: Andžejs Stepančuks, VPR Telpiskās plānošanas eksperts, mob. 25951714, e-pasts: andzejs[punkts]stepancuks[uz]vidzeme[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.