26.03.2015
Dome rosina izdot pastmarku un piemiņas monētu

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un Latvijas Bankas padomei, kurā lūdz Banku iekļaut savos plānos un izdot piemiņas un kolekcijas monētu, veltītu Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) dibināšanas un “Deklarācijas ārvalstīm un tautām” simtgadei, kuru atzīmēs 2017. gadā.

Pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli arī VAS “Latvijas pasts” valdes priekšsēdētājam Arnim Salnājam, kurā lūdz iekļaut savos plānos un izdot pastmarku sēriju, veltītu nozīmīgajam vēsturiskajam notikumam.

“1917.gadā, kad Latviešu pagaidu nacionālā padome sanāca Valkā, Latvijas neatkarības ideja likās kaut kas neiespējams un ārkārtējs lielākai daļai sabiedrības. Tieši šie cilvēki pirmie ļoti nopietni šo ideju ne tikai apsprieda, bet pieņēma pirmos dokumentus par Latvijas vienotību un par to, ka Latvija būs neatkarīga”, stāsta Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 Uz LPNP dokumentu un izsniegto pilnvaru pamata Lielbritānija atzina Latvijas neatkarību 1918. gada 11.novembrī, un tikai tad bija iespējama valsts proklamēšana Rīgā 1918.gada 18.novembrī. “Tādēļ šie cilvēki, kurus diemžēl lielākā daļa sabiedrības nezina, noteikti ir pelnījuši, lai viņu piemiņu iemūžinātu”, uzsver V.A.Krauklis. “Gan pastmarka, gan monēta tam ir lielisks veids, jo pat pieminekļi, mainoties konjunktūrai, tiek jaukti nost, bet pastmarkas un arī monētas kolekcijās visā pasaulē paliek”.

 “Tādēļ būtu svarīgi un, mūsuprāt, pareizi iemūžināt šos cilvēkus pastmarku sērijā, lai vismaz LPNP vadošajiem cilvēkiem – katram būtu sava pastmarka, un cilvēki saprastu, kāpēc šim cilvēkam pastmarka ir veltīta. Savukārt pašai LPNP - viena kopīga monēta vai arī ja iespējams – arī monētu sērija. Tā būtu cieņas izrādīšana Latvijas vēsturei un šiem unikālajiem cilvēkiem”, norāda Krauklis.

Programmā “Latvijai 100”, kas notiks no 2017. līdz 2021. gadam, konkrēti iezīmēti svinamie vēsturiskie simtgades datumi un pasākumi. 2017. gadā kā svinību vieta ir akcentēta Valka, jo šajā gadā apritēs simt gadu, kopš notika Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes (LPNP) sesija Valkā.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.