16.07.2020
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība (20.07.2020.)

Domes ārkārtas sēde sasaukta 2020. gada 20. jūlijā plkst. 14.20, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā ”Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu” (protokols Nr.5, 21.§).

Ziņo – Zane Zariņa, Valkas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece - sociālā darbiniece

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.