09.05.2012
„Meža dienu” tradīcija turpinās, bet daudzas lietas notiek pirmo reizi

Tradīcijām ir stipras saknes – 3.maijā uz 9.Meža dienām Kārķos pulcējās vairāk nekā 300 talcinieku no Kārķiem, Valkas, Naukšēniem, Rīgas un citiem pagastiem, novadiem un pilsētām. Talkā bija viss – darbs, kopīgs mielasts un atpūta. Par vairākām šī gada Meža dienu aktivitātēm var teikt – pirmo reizi: Latvijā pirmās koka auto sacensības, koka rotaļlietu izstāde, Rūķa Meža bodīte, atraktīvais mini trošu ceļš pār gravu, koka leļļu teātris, „Zaļā koka” darbnīcu un koka auto sacensības palīdzēja vadīt vairāk nekā 20 Rīgas Tehniskās universitātes studenti, visas dienas garumā mežu īpašnieki varēja saņemt profesionālas konsultācijas par meža kopšanu un ES atbalstu.

Strādājot vienlaicīgi 20 objektos, paveikts ļoti daudz – sakopti Ķires un Sedas upju krasti, Veckārķu ezera krasts, atjaunota laipa uz Spiģu alu un avotu, sakopts Ķiršleju ozols un Bērtuļu dižvīksna, vairākiem kokiem uzstādītas valsts aizsardzības zīmes, sakopts Jaunkārķu muižas parks, ceļa malās salasīti vairāk kā 50 atkritumu maisi, skolas dārzs papildināts ar ābelēm, bumbierēm un plūmēm, kā arī veikti darbi vēl vairākos citos objektos. Profesionāla arboristu komanda – SIA „Labie koki” kopa ozolu rindu pagasta centrā gar ceļa malu. Atgriežoties no darba, talciniekus ar lielo pannu sagaidīja saimniece (Dzintra Aleksandrova) un viņas dēls – makšķernieks (Verners Zutis). Jautrā saspēlē ar pasākuma vadītāju – televīzijas žurnālistu un arboristu Uģi Jokstu, kopīgi tika vārīta Lielā tēja, jo katras komandas dalībniekiem bija uzdevums – no darba atgriezties ar ārstniecības augiem. Aizraujošas bija koka auto sacensības, kurās piedalījās 38 koka auto izgatavotāji. Fināla sacensībās veiksme bija mājinieku pusē – 1.vietu ieguva Jānis Kandavnieks (Kārķi), 2.vietu – Mārtiņš Pilskalns un Gusts Svens Pētersons (Kārķi), bet 3.vietu – Jurģis Tobīss (Kārķi). Paldies visiem par atsaucību un izdomu! Īpašs paldies sacensību idejas autoram – Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētājam Vilnim Kazākam. Paldies arī vijciemiešiem, kuri skolotāja Valda Šaicāna vadībā bija izgatavojuši 10 koka automašīnas! Studentiem paldies par azartu un aizrautību!

Ļoti liels paldies visiem Meža dienu atbalstītājiem:
Valkas novada domei (priekšsēdētājs Kārlis Albergs), AS Latvijas valsts meži Austrumvidzemes  mežsaimniecībai (izpilddirektors Andrejs Lācis), AS Latvijas Finieris (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Jānis Strautnieks), Valsts meža dienesta Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA „Mārupes Siltumnīcas” (valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš), SIA „Jaunrozēni” (valdes locekle Mārīte Kalniņa), SIA „Grācija X” (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA „A.G.V.” (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), z/s Jasmīni (Edmunds Juškevičs), z/s „Kalnstāles” (Mirdza un Jānis Porīši), z/s „Auri” (Mārtiņš Pētersons), piemājas saimniecības īpašniecei Vinetai Vīksnai, Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētājam Vilnim Kazākam, Latvijas Lauku tīklam (sekretariāta vadītājs Edgars Linde), Ingara Vīksnas meža brigādei, kas piedalījās pilnā sastāvā! Paldies arī pagasta pārvaldei (vadītājs Aivars Cekuls), skolas kolektīvam (direktore Vallija Ābele), jauniešu centram (vadītāja Svetlana Dudare), tautas nama pašdarbniekiem (vadītāja Dace Pieče) par pasākuma sagatavošanu! Liels paldies visiem un personīgi ikvienam, kurš piedalījās!

Meža dienas 2012 Kārķos
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.