07.08.2012
Eiropas Savienības Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas mobilitātes projekts

Eiropas Savienības Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas mobilitātes projekts  LSK Valkas komitejā Nr.2011-1-LVI-LEO02-02042 – „Prakse Igaunijā” Projekta ietvaros darba tirgū esošiem cilvēkiem tiek rasta iespēja praktizēties dažādās jomās Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrībā. Prakses dalībnieku – prakses laiki sadalās sekojoši:

- 1 praktikants , Pirmās palīdzības apmācības un palīdzības sniegšanā, prakses laiks 2 nedēļas: no 06.augustā līdz 19.augustam

- 1 praktikants , Brīvprātīgo darba organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, prakses laiks 2 nedēļas: no 06.augustā līdz 19.augustam 2012.g.

Projekta mērķis ir iegūt dalībniekiem papildus kvalifikāciju, apgūstot jaunu metodiku, kā arī rodot iemaņas jaunās darba plānošanas, organizācijas un dokumentācijas sistēmās. Menedžmenta prakses papildus mērķis ir apgūt nevalstiskajām organizācijām piemērotas līdzekļu piesaistes metodes un iepazīt labus korporatīvās labdarības prakses piemērus.

Paralēli profesionālajām iemaņām tiek uzlabotas sociālās kompetences darbā internacionālā vidē, igauņu valodas un kultūras zināšanas. Izaicinājums, prakses laikā patstāvīgi strādāt un organizēt savu ikdienu svešā valstī 2 nedēļu garumā paaugstina pielāgošanās spēju Eiropas darba tirgus prasībām un veicina mobilitāti. Intensīvā sagatavošana praksei un tēmu izvēle prakses laikā dod iespēju izprast Igaunijas sociālo sistēmu un tās finansējuma modeli dažādās jomās. Darbinieku – praktikantu iemaņas būs noderīgas darbā LSK, modernizējot, uzlabojot darba metodiku esošajās jomās un attīstot jaunus pakalpojumus.

Projekts nepieciešams, lai uzlabotu dalībnieku personīgo kvalifikāciju un līdz ar to stabilitāti darba tirgū, motivāciju ikdienas darbā un iespēju radoši iniciēt pakalpojumu attīstīšanu. Projekts tiek īstenots Valgā, lai veicinātu koleģiālu pieredzes apmaiņu, nostiprinātu starpkultūru dialogu un radītu nosacījumus inovatīvai sadarbībai Sarkanā Krusta un citu organizāciju partnerības ietvaros, īpaši jaunu kopīgu projektu veidošanā.

Papildinot mūsu speciālistu zināšanas, LSK rod iespēju aktīvi līdzdarboties diskusijās pašvaldību un valsts līmenī par gatavību ārkārtējām situācijām, sociālo pakalpojumu pielāgošanu aktuālajai situācijai Latvijā.

Prakse dos drosmi, ne tikai praksi izgājušajiem, bet arī pārējiem, sadarboties ar citu valstu pilsoņiem, kas veicinās LSK vairāk īstenot starptautisku projektu, gan kā projektu kuratoriem gan sadarbības partneriem.

Projekta finansējums ir EUR 3378,00 ( trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi eiro un 00 santīmi).

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.