14.08.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (17.08.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 17.augustā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Informācija par deinstucionalizācijas procesā izveidojamiem pakalpojumiem.

ZIŅO – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece

 

2.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 28.pielikumā.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3.   Par papildus finansējumu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā “Rozas”.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

5.   Par Kārķu pagasta autobusa SETRA maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

6.   Par Valkas novada Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra cīņu zāles izmantošanas maksas apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

7.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 19., 20., 22., 26., 27., 30., 35., 56., un 65.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8.   Par Valkas mežaparka publisko apspriešanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

9.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.