17.07.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (20.07.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

2.   Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai”, Valkā, Valkas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3.   Par Valkas brīvdabas estrādes Rūjienas ielā 1, Valkā, nomas maksas apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4.   Par dzīvojamo māju uzkrājumu ņemšanu bilancē.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

5.   Par pabalsta piešķiršanu A.C.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

6.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.